Västberga Handel

Fastigheten utgör ett välkänt landmärke strax intill E4:an i södra Stockholm. Västberga Handel erbjuder en kombination av attraktiva dagligvaru-, sällanköpsvaru- och volymhandelsaktörer och har ett bra läge intill Telefonplan med populära the Brick tillsammans med cirka 2 000 bostäder i närområdet.

Kontakta oss