Vi fortsätter utveckla Sickla till en levande stadsdel!

Här berättar vi om vad som händer i våra projekt runt om i Sickla. Både vad vi håller på med i stort och vad som händer just den här veckan. Välkommen!

Pågående arbeten, vecka 28 - 32

 

TAPETFABRIKEN


Stomresning 
Resning av husstommen fortsätter med arbetet trappas ner aning p.g.a. semestertider.

Återfyllning runt husstommen                                                                                                       Vi fortsätter med återfyllning runt husstommen och arbetet förväntas pågå till vecka 32. Gångvägen från Marcusplatsen till Kunskapsgallerian kommer fortsatt att hållas avstängd tills arbetet är slutfört. Inpassering i Kunskapsgallerian sker som tidigare via Experimentgatan/Texas Longhorn.

 

CURANTEN                                                                                              


Takarbeten
Arbeten med taket på huset pågår.  

Återställning av rampen mot Galleriagaraget                                                                          Under vecka 28 återställer vi rampen upp till Galleriagaraget igen så den blir tvåfilig.

 

 

NOBELBERGET       


Invändig renovering av Nobelbergets nya kulturhus Formalinfabriken
Formalinfabriken är en av tegelbyggnaderna på Nobelberget som bevaras och väcks till liv på nytt. Byggnaden renoveras just nu invändigt för att göra lokalerna fina och användbara för framtida verksamheter. Och redan efter sommaren slår vi upp dörrarna till vårt nya kulturhus.

Stommontage för bostadshusen 
Resning av stomme för bostadshusen i första kvarteret pågår. Med stomme avser man byggnadsdelar som tillsammans utgör den bärande konstruktionen till huset, till exempel inner- och ytterväggar.  

Upprutsning av Panncentralen - vår nya förskola 
Upprustning av den gamla Panncentralen som väcks till liv i nyskepnad pågår.

Vill du veta mer om det som vi kallar för världens mest iderika berg? https://stad.nobelberget.se/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


 

NACKA KOMMUN RUSTAR UPP SICKLA INDUSTRIVÄG


Våren 2019 startar bygget och upprustningen av Sickla industriväg. Gatorna behöver anpassas för framtiden när Sickla växer och får nya bostadskvarter och fler företag. Nacka kommun bygger om en 400 meter lång sträcka av Sickla industriväg till en modern stadsgata. I den norra delen planeras Sicklas största kollektivtrafikknutpunkt med omstigning mellan tunnelbana, tvärbana, Saltsjöbanan och busstrafik.

TIDPLAN
Bygget påbörjas i april 2019. Årets första hälft blir fokus främst på Atlasrondellen. Arbetet i sin helhet beräknas bli klart under våren 2021.

FRAMKOMLIGHET OCH STÖRNINGAR
Sickla industriväg kommer att vara framkomlig för trafik under byggtiden, men bygget medför vissa störningar. Arbetet med att bygga om vägområdet innebär bland annat schakt- och sprängningsarbeten vilket kommer att orsaka buller.

MER INFORMATION
Kontaktcenter Nacka kommun, tfn 08-718 80 00, e-post info@nacka.se
För kontinuerlig information om projektet se nacka.se/sicklaindustrivag

 

kontakt