Farsta centrum

Vår och Stockholms stads gemensamma ambition är att utveckla Farsta Centrum till en attraktiv stadskärna i den kommande promenadstaden Farsta. 

Kommun: Stockholm

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Handel 5 000 0
Tillbaka
vision

Utveckling av Farsta Centrum

Vår och Stockholms stads gemensamma ambition är att utveckla Farsta Centrum till en attraktiv stadskärna i den kommande promenadstaden Farsta. Som betydande fastighetsägare i Farsta har vi en stor del i utvecklingsarbetet som görs i nära samverkan med Stockholms stad och andra intressenter.

Omvandlingen av Farsta Centrum innebär en blandning av funktioner och verksamheter. På lite längre sikt vill vi tillföra upp till 20 000 kvadratmeter yta för handel, runt 10 000 kvadratmeter arbetsplatser och samhällsservice samt 5 000 kvadratmeter utbildning och kultur. Utöver detta kan det finnas utrymme för upp till 1 000 –1 500 bostäder. Ett programförslag ställdes ut på samråd under 2015. Arbetet med att ta fram detaljplaner utifrån programmets inriktning beräknas kunna påbörjas under andra halvåret 2017. Ambitionen är sedan att identifiera lämpliga projekt som i etapper tar Farsta Centrum till en promenadstad år 2030.

kontakt