Gränbystaden

Här utvecklar vi Uppsalas andra stadskärna. Genom att blanda olika verksamheter på en och samma plats, såsom kultur, handel, kontor, service, utbildning och bostäder skapar vi en dynamisk plats som lever dygnet runt. 

Kommun: Uppsala

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Handel 20 000 40 000
Bostäder 0 30 000
Tillbaka
vision

Uppsalas andra stadskärna

Atrium Ljungbergs vision för hela Gränbystaden är att skapa en ny, attraktiv och levande stadsdel i Uppsala. Därför handlar Gränbystaden precis lika mycket om bostäder, arbetsplatser, kultur och spännande möten som om handel och kommersiella upplevelser. Alla delar berikar varandra och skapar en attraktiv helhetsmiljö där hemkänsla, trivsel och handel går hand i hand.

Gränbystaden ska bli en tätare och mer blandad stadsdel. Närmast ligger utvecklingen av bostäderna; 450 lägenheter planeras av vilka de första blir klara nästa höst, 130 hyresrätter byggstartar under nästa år och 250 bostadsrätter ska stå klara 2020.

Gallerian byggs ut söderut och den nya delen kommer att innehålla biograf, mer handel och restauranger. Utbyggnaden beräknas vara klar till julhandeln 2018 då Nordisk Film öppnar sin första svenska biograf. Därutöver utreds också förutsättningarna för en utbyggnad/ombyggnad av gallerians norra del och för ytterligare bostäder i området. I norra Gränbystaden finns möjlighet att utveckla ytterligare 5 000 kvm BTA för handel.

Vi har erhållit en markanvisning med en byggrätt om cirka 50 000 kvm strax söder om Gränbystaden galleria. Ett detaljplaneärende har inletts och beräknas pågå under 2018–2020. Genom möjligheten att förvärva marken kan vi med kraft fortsätta att utveckla Gränbystaden mot vår vision att skapa Uppsalas andra stadskärna. 

Resecentrum

Utvecklingen av Gränbystaden görs i samarbete med Uppsala kommun som bland annat planerar för ett resecentrum strax intill gallerian i den södra delen av Gränbystaden, som ska bli en central knutpunkt med både lokal och regional trafik. Dessutom finns planer för spårvagnstrafik mellan Gränbystaden och Uppsala Centralstation och det kommer även att skapas förbättrade möjligheter för fotgängare och cyklister.

kontakt