Plats för korsbefruktande möten

På Norra Stationsgatan i Hagastaden har vi en markanvisning om knappt 1 000 kvadratmeter BTA där visionen är att skapa en inbjudande plats och ett sammanhang för korsbefruktande möten inom life science. 

Kommun: Stockholm

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Restaurang/Café 1 000 0
Tillbaka
vision

En plats för korsbefruktande möten

Med ett strategiskt läge mitt i Hagastaden ska byggnaden och innehållet utgöra ett mervärde för både befintliga och nya hyresgäster och för människor som bor i och besöker området.

kontakt