Nobelberget

På Nobelberget vill vi utveckla en attraktiv och tät stadsdel med både bostäder och kommersiella stråk – både genom att bygga nytt och genom att bevara äldre byggnader. Utvecklingen av Nobelberget ger oss möjlighet att koppla samman stadsdelarna Hammarby Sjöstad och Sickla på ett naturligt sätt.

Ställ dig i kö till en av bostäderna på Nobelberget!

Kommun: Nacka

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Bostäder 0 70 000
Tillbaka
vision

Nobelberget blir stadsdel

På Nobelberget på Sickla Industriväg i Sickla äger vi en fastighet med stora möjligheter. Här vill vi utveckla en attraktiv och tät stadsdel med både bostäder och lokaler för näringsliv och utbildning - både genom att bygga nytt och genom att bevara äldre byggnader. Utvecklingen av Nobelberget ger oss möjlighet att koppla samman stadsdelarna Hammarby Sjöstad och Sickla på ett naturligt sätt. På Nobelberget finns idag flera kontorsbyggnader som delvis är uthyrda. Så småningom ska det alltså bli bostäder här men just nu utnyttjar vi de lediga ytorna på Nobelberget till kultur och konsertverksamhet. Och även om det är en temporär lösning är vår ambition att kulturverksamheten ska leva vidare på andra ställen i Sickla sen. Detaljplanearbete pågår och beräknas vara färdigt våren 2018.

Här får du senaste nytt om alla våra byggprojekt i Sickla

kontakt