Profilbyggnad vid Sickla station

Som en del av Tvärbanans detaljplan har Atrium Ljungberg en byggrätt vid Sickla station, vid den planerade av- och påstigningen för Tvärbanan och tunnelbanan mot Nacka.

Kommun: Nacka

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Kontor 7 000 11 000
Tillbaka
Vision

Många resenärers första möte med Sickla

Atrium Ljungberg har en byggrätt vid Sickla station. Platsen för byggnaden är där tunnelbanan, omkring 2026, får sin ena stationsuppgång i Sickla, bredvid Tvärbanans och Saltsjöbanans hållplatser. Gällande detaljplan tillåter en byggnad på fem våningar men tillsammans med Nacka kommun utreder vi möjligheten till ett högre hus vilket kan ligga till grund för en ny detaljplan. Här vill vi bygga en 23 våningar hög byggnad innehållande tunnelbanestation, kontor, handel och service samt hotell. När tunnelbanan öppnar blir vår fastighet en viktig knutpunkt för resenärer i sydöstra Stockholm.

kontakt