Stationshuset i Sickla

Som en del av Tvärbanans detaljplan har Atrium Ljungberg en byggrätt vid Sickla station, vid den planerade av- och påstigningen för Tvärbanan och tunnelbanan mot Nacka.

Kommun: Nacka

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Kontor 7 000 11 000
Tillbaka
Vision

Många resenärers första möte med Sickla

Atrium Ljungberg har en byggrätt vid Sickla station. Platsen för byggnaden är där tunnelbanan, omkring 2026, får sin ena stationsuppgång i Sickla, bredvid Tvärbanans och Saltsjöbanans hållplatser. När tunnelbanan öppnar blir vår fastighet en viktig knutpunkt för resenärer i sydöstra Stockholm.

Gällande detaljplan tillåter en byggnad på fem våningar men tillsammans med Nacka kommun utreder vi möjligheten till ett högre hus vilket kan ligga till grund för en ny detaljplan. Tillsammans med Nacka kommun har ett parallellt arkitektuppdrag genomförts. Kanozi Arkitekter valdes ut med sin idé om en 23 våningar hög byggnad om cirka 21 000 kvm BTA. Målsättningen är att skapa en byggnad som innehåller såväl tunnelbanestation som kontor och hotell. Arbetet med tunnelbaneutbyggnaden beräknas inledas 2019 samtidigt som arbetet med ny detaljplan pågår

kontakt