Slussen

På Stadsgårdsleden framför Glashuset har vi en markanvisning för en byggrätt för kontor, handel och service.

Kommun: Stockholm

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Kontor 16 000 0
Tillbaka
vision

Markanvisning vid Slussen

Atrium Ljungberg har en markanvisning för en byggrätt på Stadsgårdsleden framför Glashuset. Byggrätten är på cirka 16 000 kvadratmeter för kontor, handel och service. Byggstart är beroende av tidsplanen för den övergripande omvandlingen av Slussen. Om en överenskommelse om förvärv och exploatering nås kan byggstart ske i den senare delen av Slussens omdaningsprocess, vilket i nuläget bedöms kunna ske tidigast 2025.

kontakt