formalinfabriken

Nobelbergets karaktärsfulla tegelbyggnad Formalinfabriken bevaras och blir en mötesplats med kreativa ytor för medskapande. 

Kommun: Nacka

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Kontor 2 100
Summa 2100
Investering (mkr)
60
Färdigställs
2019
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
4
Tillbaka
vision

Vi ses i Formalinfabriken!

Formalinfabriken är en äldre industribyggnad på Nobelberget som tidigare har används som laboratorium och kontor. Byggnaden omfattar ca 2 000 kvm i fyra våningar. Från förvärvet fram till idag har Atrium Ljungberg arbetat med att skapa en kulturhubb på Nobelberget. Det framtida Nobelberget och Formalinfabriken kommer att kunna inrymma delar av detta kompletterat med kontor, café och restaurang. I Formalinfabriken planeras även för en gemensamhetslokal för bostäderna där middagar, möten eller företagsevent kan genomföras.

Byggstart skedde under fjärde kvartalet 2018. Under våren skrevs avtal med huvudkontoret för Sport Design Sweden för inflyttning hösten 2019. Arbeten med hyresgästanpassningar pågår.

Panncentralen får miljöcertifiering Miljöbyggnad.