Forumkvarteret

I Forumkvarteret i centrala Uppsala driver vi ett större omvandlingsarbete. 

Kommun: Uppsala

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Handel 6 200
Hyresrätter 1 400
Kontor 5 100
Summa 12700
Investering (mkr)
290
Färdigställs
2019
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
42
Tillbaka
vision

Spännande omvandling

I centrala Uppsala har under en tid ett stort ombyggnadsarbete genomförts i alla delar av fastigheten. Forumkvarteret innehåller både kontorslokaler, bostäder och en galleria med butiker och restauranger. Under 2018 har arbetet främst handlat om upprustning och ombyggnad av galleriadelen, där vi bland annat frigjort ytor och skapat ett tydligt invändigt huvudstråk. Utbudet har stärkts genom etableringen av Espresso House i två plan, skokonceptet Sneakers Point samt restaurangkedjan Egon.

Uppsala kommun har under året genomfört en stor upprustning av Forumtorget som blivit en levande mötesplats med bland annat flertalet uteserveringar. Invigningen av den nya galleriadelen planeras till början av 2019. Parallellt fortsätter arbetet med att utveckla nya, moderna kontorsytor i de övre våningsplanen i fastigheten.

Vår ambition med Forumkvarteret är att skapa ett innerstadskvarter med ett starkt utbud av handel, restauranger och caféer kombinerat med attraktiva kontorsmiljöer. 

Forumkvarteret miljöcertifieras enligt Breeam In-Use.