Forumkvarteret

I Forumkvarteret i centrala Uppsala driver vi ett större omvandlingsarbete. 

Kommun: Uppsala

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Handel 8 100
Hyresrätter 1 400
Kontor 3 000
Summa 12500
Investering (mkr)
270
Färdigställs
2018
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
39
Tillbaka
vision

Spännande omvandling

Under 2015 påbörjade vi ett omvandlingsarbete av Forumkvarteret. Vi har nu genomfört en upprustning av kontorslokaler och lägenheter och under 2017 har arbetet främst handlat om upprustning och ombyggnad av galleriadelen, där vi bland annat frigjort ytor och skapat ett tydligt invändigt huvudstråk. Vår ambition med Forumkvarteret är att skapa ett urbant innerstadskvarter med ett starkt utbud av handel, restauranger och caféer kombinerat med attraktiva kontorsmiljöer.

Hela gallerian planeras vara klar till julhandeln 2018.

Forumkvarteret miljöcertifieras enligt Breeam In-Use.