Gränby park, kvarter 1

Med direkt närhet till både Gränbystaden galleria och Gränbyparken bygger vi bostadshusen Gränby Park.

Kommun: Uppsala

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Handel 100
Bostäder 2 700
Summa 2800
Investering (mkr)
120
Färdigställs
2020
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
6
Tillbaka

Bostäder intill Gränbyparken

Med direkt närhet till både Gränbystaden galleria och Gränbyparken bygger vi  bostadshusen Gränby Park. Projektet omfattar totalt cirka 250 lägenheter och husen kommer att skapa en stadsmässig front och en tydlig entré till parken. Gränby Park kvarter 1 omfattar 44 hyreslägenheter med kommersiella lokaler i bottenvåningen.

Byggstart planeras till hösten 2019 med färdigställande under fjärde kvartalet 2020. Lägenheterna kommer att förmedlas via Uppsala Bostadsförmedling.