Life City

Här vill vi skapa en extraordinär plats, Life City - ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning.

Kommun: Stockholm

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Parkering 4 400
Kontor 27 100
Summa 31500
Investering (mkr)
1 860
Färdigställs
2021
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
106
Tillbaka
vision

Hjärtat i Stockholms nya kluster

Mitt i Hagastadens framväxande life science-kluster, ovanpå E4:an, har Atrium Ljungberg en markanvisning med möjlighet att förvärva mark med en byggrätt om 30 000 kvadratmeter. Här vill vi skapa en extraordinär plats, Life City - ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning. Visionen för Life City är en scen och en mötesplats för näringsliv, forskning, vård- och omsorg, där företag får tillgång till all den dynamik och kompetens som nu samlas inom ett begränsat område.

Vår målsättning är att Life City blir den självklara mötesplatsen för alla som är verksamma i Hagastaden. I kvarteret utformar vi olika typer av arbetsmiljöer och nya former för arbete och möten. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för innovativa och dynamiska samarbeten.

Life City kommer att bli fronten i Hagastadens life science- kluster vid Skandinaviens mest visuella plats alldeles vid gränsen mellan Solna och Stockholm där 200 000 människor passerar varje dag, 73 miljoner varje år. I september 2017 beslutade exploateringsnämnden att godkänna avtalet som möjliggör Atrium Ljungbergs förvärv av mark. Byggstart beräknas kunna ske sommaren 2018. Life City uppförs enligt Breeam Excellent. 

projekt life city
projekt life city

3D-vy Life City

Vill du se hur vår spektakulära byggnad Life City kommer se ut innan den faktiskt är färdigbyggd? Upplev framtida Life City ur ett verklighetstroget 3D-perspektiv. Gå på gatorna i Hagastaden, mitt i det framväxande life science-klustret, vid Nya Karolinska precis invid Solnavägen.

kontakt