Nobelbergsgaraget

Vi skapar parkeringsgarage och lokaler under det första bostadskvarteret på Nobelberget.

Kommun: Nacka

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Handel 600
Parkering 3 500
Summa 4100
Investering (mkr)
60
Färdigställs
2020
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
4
Tillbaka
vision

Nobelberget - ny stadsdel mellan Hammarby Sjöstad och Sickla

På Nobelberget i Sickla äger vi en fastighet med stora möjligheter. Här vill vi utveckla en attraktiv och tät stadsdel. Detaljplanen för Nobelberget vann laga kraft i maj 2018 och därmed startades projektet för garage och lokaler under det första bostadskvarteret. Markarbeten pågår och färdigställande beräknas ske under 2020.