Nobelberget

På Nobelberget utvecklar vi en attraktiv och tät stadsdel med både bostäder och kommersiella stråk – både genom att bygga nytt och genom att bevara äldre byggnader. Utvecklingen av Nobelberget ger oss möjlighet att koppla samman stadsdelarna Hammarby Sjöstad och Sickla på ett naturligt sätt.

Ställ dig i kö till en av bostäderna på Nobelberget!

Kommun: Nacka

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
0
Summa 0
Investering (mkr)
0
Färdigställs
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
Tillbaka
vision

Nobelberget blir stadsdel

På Nobelberget på Sickla Industriväg i Sickla äger vi en fastighet med stora möjligheter. Här vill vi utveckla en attraktiv och tät stadsdel med både bostäder och lokaler för näringsliv och utbildning - både genom att bygga nytt och genom att bevara äldre byggnader. Utvecklingen av Nobelberget ger oss möjlighet att koppla samman stadsdelarna Hammarby Sjöstad och Sickla på ett naturligt sätt. På Nobelberget finns idag flera kontorsbyggnader som delvis är uthyrda. Så småningom ska det alltså bli bostäder här men just nu utnyttjar vi de lediga ytorna på Nobelberget till kultur och konsertverksamhet. Och även om det är en temporär lösning är vår ambition att kulturverksamheten ska leva vidare på andra ställen i Sickla sen. Detaljplanen vann laga kraft i maj 2018 och just nu pågår arbete med garage och lokaler under det första bostadskvarteret. 

Här får du senaste nytt om alla våra byggprojekt i Sickla

kontakt