Forumkvarteret - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Forumkvarteret

I Forumkvarteret i centrala Uppsala driver vi ett större omvandlingsarbete. 

Kommun: Uppsala

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Parkering 1 200
Bostäder 1 400
Handel 6 200
Kontor 7 500
Summa 16300
Investering (mkr)
350
Färdigställt
2020
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
50

Spännande omvandling

I centrala Uppsala har under en tid ett stort ombyggnadsarbete genomförts i alla delar av fastigheten. Vår ambition är att Forumkvarteret ska bli ett urbant innerstadskvarter som lever under dygnets alla timmar. Forumkvarteret innehåller både kontorslokaler, bostäder och en galleria med butiker och restauranger. Under 2018 handlade arbetet främst om upprustning och ombyggnad av galleriadelen, där vi bland annat frigjort ytor och skapat ett tydligt invändigt huvudstråk. Utbudet har stärkts genom etableringen av Espresso House i två plan, skokonceptet Sneakers Point samt restaurangkedjan Egon. Uppsala kommun har under året genomfört en stor upprustning av Forumtorget som blivit en levande mötesplats med bland annat flertalet uteserveringar.

Hyresavtal är tecknade med Academic Work, Tengbom arkitekter och Helenius VVS-konsulter som alla flyttade in under 2019. Under andra halvan av 2020 slutförs arbetet med de sista kontorsmiljöerna i de övre våningsplanen, i övrigt är byggnaden färdigställd. 

LÄS MER OM UPPSALA

Stad med attraktionskraft

Uppsala är landets fjärde storstad och en av de snabbast växande kommunerna i Sverige, regionen fullkomligt spritter av framåtanda och möjligheter. Befolkningen ökar med 3000 människor om året och bostadsbyggandet mätt per medborgare är bland det högsta i landet.