Norra gränbystaden - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Norra gränbystaden

I norra Gränbystaden vill vi skapa ett 50 000 kvm stort handelsområde som en del av hela Gränbystaden.

Kommun: Uppsala

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Handel 31 600
Summa 31600
Investering (mkr)
570
Färdigställt
2018
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
51

Här skapas Uppsalas andra stadskärna

I Norra Gränbystaden fortsätter vårt arbete med att skapa ett cirka 50 000 kvm stort handelsområde som en del av hela Gränbystaden. Under andra kvartalet 2016 färdigställde vi tre byggnader där fyra nya butiker och restauranger öppnade. I juni 2016 invigde vi också Linnétorget med en uteservering och utomhuslekplatsen Lilla Uppsala, utformad som ett Uppsala i miniatyrformat. Det finns nu totalt ett 20-tal verksamheter i Norra Gränbystaden och i juni togs beslut om att starta byggnationen av ytterligare ett hus i området. Här öppnade bland andra Elon, Rusta, Jysk, Jula och Mio butiker under 2018. Investeringsbeslut och färdigställande sker etappvis bland annat kopplat till uthyrning.

Läs mer om Uppsala

Stad med attraktionskraft

Uppsala har varit ett kulturellt och kommersiellt centrum ända sen universitetet grundades på 1400-talet. Men ett nytt Uppsala är på väg att skapas och Atrium Ljungberg är högst delaktiga i utvecklingen. Handel, kontor, bostäder, kultur, lärande och service i en dynamisk mix.

Projekt

Fler projekt i Gränbystaden

Gränbystaden är en av de mest expansiva delarna av Uppsala och inom några år sannolikt helt integrerad med Uppsalas innerstad.

kontakt