Kista+ - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Kista+

En större hyresgästanpassning och omprofilering av vår kontorsfastighet i nordöstra Kista. 

Kommun: Stockholm

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Kontor 7 500
Summa 7500
Investering (mkr)
80
Färdigställt
2017
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
E/T

Omprofilering av vårt senaste förvärv i Kista

I kontorsfastigheten Kista+ genomför vi en större hyresgästanpassning och omprofilering. Här hyr IBM närmare hälften av lokalerna för sitt svenska huvudkontor. IBM tillträdde sitt nya kontor i oktober 2017.