Torghuset Mobilia - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild
Dekorativ bild
Dekorativ bild

Torghuset Mobilia

Arbetet med att omvandla Mobilia till ett levande stadskvarter har skett i olika etapper, och vi fortsätter att utveckla platsen.

Kommun: Malmö

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Övrigt 5 800
Bostäder 3 800
Handel 3 500
Summa 13100
Investering (mkr)
550
Färdigställt
2020
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
31

Mer bostäder, handel och kultur

Vi fortsätter att utveckla Mobilia till en plats där människor vill vara och som lever dygnet runt. Mitt i kvarteret håller en ny- och tillbyggnad på att färdigställas: Mobilia Torghuset, på cirka 13 000 kvadratmeter uthyrbar area. Här skapar vi ytterligare ytor för handel, bostäder, restauranger och kulturverksamhet. Med det nya torghuset blir kopplingarna mellan Mobilias olika delar tydligare och vi kan vidareutveckla torget i kvarterets mitt för en än mer levande och attraktiv stadsmiljö.

Torghuset möjliggör två stora kultursatsningar. Den ena är en toppmodern biograf med fem salonger där vi under 2017 tecknade avtal med Nordisk Film. Den andra möjliga kultursatsningen är Funnys Äventyr, ett unikt kulturhus för barn där lekande, läsande och lärande ska stå i fokus. Bakom initiativet står Staffan Götestam, dramatiker och regissör, och en av grundarna av Junibacken i Stockholm.

Byggnaden är färdigställd och bostäderna tillträddes under våren. Inflyttning i handelslokalerna pågår och flertalet butiker har redan öppnat, resterande verksamheter kommer att öppna löpande under hösten. Nordisk Film öppnade biografen under september och verksamheten är i full gång. Funnys Äventyr har färdigställt sina lokaler och öppnade den 10 oktober.

 

Funnys Äventyr har tillträtt sina lokaler och håller nu på att bygga upp sina miljöer. Lokalanpassningar för Nordisk Film, som beräknas öppna samtidigt som Funnys Äventyr under fjärde kvartalet 2020, pågår.

I handelsdelen är merparten av butikslokalerna uthyrda och de nya hyresgästerna flyttar in under sommaren och tidig höst. Avtal har tecknats med New Yorker, Specsavers, Intersport, Deichmann, Sketchers och Yogiboost. Under våren monterades även Sveriges största växtvägg på Torghusets fasad.

De 74 nya bostäderna i den nya byggnaden, som certifieras med Miljöbyggnad, kommer att vara vända inåt torget. Hyresbostäderna är fullt uthyrda och samtliga hyresgäster har flyttat in i sina lägenheter.

Läs mer om Malmö

Malmö - En av nordens största arbetsmarknader

Få städer i Sverige är så blomstrande och dynamiska som Malmö. Med sitt strategiska läge i Öresundsregionen är Malmö en stark tillväxtort och en spännande stad med attityd,
historia och själ. Regionen är en av Nordens största arbetsmarknader med 3,8 miljoner invånare. Vi tror på Malmö och vill fortsätta att växa här. Förutom vårt långsiktiga stadutvecklingsprojekt med Mobilia är vi nu också en del i utvecklingen av Möllevången – det kulturellt sprudlande området i innerstaden.

kontakt

Kontakta oss

Andreas Lundberg
Affärsutvecklingschef Göteborg & Malmö
Kontakta mig