Nobelbergsgaraget - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Nobelbergsgaraget

Vi skapar parkeringsgarage och lokaler under det första bostadskvarteret på Nobelberget.

Kommun: Nacka

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Handel 600
Parkering 3 400
Summa 4000
Investering (mkr)
60
Färdigställt
2020
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
4

Nobelbergsgaraget

Garaget, med ett hundratal parkeringsplatser och kompletterande ytor för restaurang, kontor och service, beräknas färdigställas under slutet av 2020. Två av fem lokaler i bottenvåningen mot Sickla industriväg är uthyrda. Fastigheten är en 3D-fastighet under Brf Sicklastråket.