Dekorativ bild
Dekorativ bild
Dekorativ bild
Dekorativ bild
Dekorativ bild

Gränbystaden

Här utvecklar vi Uppsalas andra stadskärna med en blandning av olika verksamheter på en och samma plats.

Kommun: Uppsala

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Handel 5 000 23 000
Bostäder 20 000 35 000
Kontor 0 16 000
Tillbaka
vision

Uppsalas andra stadskärna

Atrium Ljungbergs vision för hela Gränbystaden är att skapa en ny, attraktiv och levande stadsdel i Uppsala. Därför handlar Gränbystaden precis lika mycket om bostäder, arbetsplatser, kultur och spännande möten som om handel och kommersiella upplevelser. Alla delar berikar varandra och skapar en attraktiv helhetsmiljö där hemkänsla, trivsel och handel går hand i hand.

I Gränbystaden fortsätter utvecklingen av Uppsalas andra stadskärna. Utöver det första bostadskvarteret i Parkhusen, som byggstartats under första kvartalet 2020, finns utrymme för ytterligare cirka 200 lägenheter inom ramen för befintlig detaljplan. Vi utreder också förutsättningarna för att starta ett detaljplaneärende avseende en vidareutveckling och förtätning av området som idag utgör markparkering i anslutning till gallerian.

I norra Gränbystaden finns möjlighet att inom befintlig detaljplan utveckla kvarvarande markytor med cirka 5 000 kvm BTA för kontor och handel. Vi innehar även en markanvisning om cirka 35 000 kvm BTA söder om Gränbystaden galleria. Planen är att utveckla området med ett nytt kontorskluster och bostäder. Detaljplanearbete pågår och beräknas vara färdigt under 2021.

kontakt