Dekorativ bild
Dekorativ bild
Dekorativ bild
Dekorativ bild
Dekorativ bild

Gränbystaden

Här utvecklar vi Uppsalas andra stadskärna med en blandning av olika verksamheter på en och samma plats.

Kommun: Uppsala

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Handel 5 000 23 000
Bostäder 20 000 35 000
Kontor 0 16 000
vision

Uppsalas andra stadskärna

Uppsala är Sveriges fjärde största stad med en stadig befolkningstillväxt, växande näringsliv och världsledande forskning och innovation. Uppsala är en av våra viktigaste delmarknader och vi fokuserar vår verksamhet till Uppsala city och Gränbystaden som vi utvecklar till att bli Uppsalas andra stadskärna.

Under de senaste sex åren har vi genomfört en rad stora utvecklingsprojekt i Gränbystaden, alla med syfte att skapa en stadsbild med en blandning av handel, kontor, bostäder, service och kulturverksamheter.

Vår vision är att här skapa en ny, attraktiv och levande stadsdel i Uppsala. Genom att blanda verksamheter skapas en trygg plats med liv och rörelse under dygnets alla timmar. 2019 erhöll vi en förnyad markanvisning med en byggrätt om potentiellt 45 000 kvadratmeter BTA söder om Gränbystaden galleria. Här vill vi utveckla ett helt nytt kontorskluster, kombinerat med bostäder. Detaljplanearbete pågår och beräknas vara färdigt under 2020.

Vi utreder också förutsättningarna för att starta ett detaljplaneärende avseende en vidareutveckling och förtätning av området som idag utgör parkering i anslutning till gallerian, totalt cirka 45 000 kvadratmeter. I norra Gränbystaden finns även möjlighet att inom befintlig detaljplan utveckla kvarvarande markytor om cirka 5 000 kvadratmeter BTA för kontor och handel. Totalt motsvarar  utvecklingsprojekten i Gränbystaden en investeringsvolym om cirka tre miljarder kronor.

kontakt