Dekorativ bild
Dekorativ bild

Kontor på Mobilia

På Mobilia i Malmö har vi en byggrätt om 5 400 kvadratmeter för kontor längs Trelleborgsvägen. 

Kommun: Malmö

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Kontor 5 400 0
vision

Stadskvarteret fortsätter att utvecklas

På Mobilia innehar vi en byggrätt om 5 400 kvm BTA för kontor belägen utmed Trelleborgsvägen. Möjlig byggstart är första kvartalet 2021, efter det att Torghuset är helt färdigställt. Framtagande av program- och systemhandling pågår och beräknas bli klar under 2020. Kontoren blir nästa naturliga utvecklingssteg för Mobilia på resan mot att bli ett dynamiskt stadskvarter med blandat innehåll och en central nod i södra Malmö.