Dekorativ bild

Kontor på Mobilia

På Mobilia i Malmö har vi en byggrätt om 6 800 kvadratmeter för kontor längs Trelleborgsvägen. 

Kommun: Malmö

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Kontor 6 800 0
Tillbaka
vision

Stadskvarteret fortsätter att utvecklas

Inom befintlig detaljplan har vi en byggrätt som omfattar 6 800 kvadratmeter BTA. Här vill vi skapa prisvärda, nyproducerade kontorslokaler med en hög grad av delade funktioner inom byggnaden. Möjlig byggstart är första kvartalet, edter att Torghuset är helt färdigställt.