Dekorativ bild
Dekorativ bild

Kontor på Mobilia

På Mobilia i Malmö har vi en byggrätt om 5 400 kvadratmeter för kontor längs Trelleborgsvägen.

Kommun: Malmö

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Kontor 5 400 0
vision

Stadskvarteret fortsätter att utvecklas

På Mobilia innehar vi en byggrätt om 5 400 kvm BTA för kontor belägen utmed Trelleborgsvägen. Framtagande av program- och systemhandling slutfördes under senare delen av 2020 och ansökan om bygglov har lämnats in. Kontoren blir nästa naturliga utvecklingssteg för Mobilia på resan mot att bli ett dynamiskt stadskvarter med blandat innehåll och en nod i södra Malmö.

Läs mer på mobiliakontorskvarter.se