Dekorativ bild
Dekorativ bild

Sickla stationshus

Vi har en byggrätt vid Sickla station, vid den framtida tunnelbanestationen i Sickla.

Kommun: Nacka

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Kontor 7 500 13 500
Vision

Många resenärers första möte med Sickla

Atrium Ljungberg har en byggrätt vid Sickla station. Platsen är redan idag en viktig knutpunkt i kollektivtrafiken där byte kan ske mellan Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar. Stationshuset planeras stå klart 2024, samtidigt som Saltsjöbanan åter börjar trafikera sträckan Slussen - Sickla. När utbyggnaden av nya tunnelbanan är klar 2030 kommer Stationshuset även att rymma en av Sicklas tunnelbaneuppgångar.

Detaljplanen antogs i december av Nacka kommun. Gestaltningen för det nya stationshuset är framtaget genom parallella uppdrag där Kanozi Arkitekter valdes ut med sin idé om en cirka 23 våningar hög byggnad om cirka 21 000 kvm BTA. Den nya byggrätten ska innehålla biljetthall för tunnelbana, kontor och restaurang. 

Atrium Ljungberg och Region Stockholm driver ett gemensamt projekt som omfattar uppförande av delar för den nya stationsuppgången. Markarbeten, schaktning och sprängning pågår.

Läs mer på projektets egna hemsida al.se/sicklastationshus

kontakt