Dekorativ bild

Slakthusområdet

Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt.

Kommun: Stockholm

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Kontor 0 81 000
Kultur/restaurang 0 11 000
Handel 0 28 000
Bostäder 0 44 000
Utbildning 0 7 000
Vision

Stockholms nya mötesplats för kultur, mat och upplevelser

Under 2019 tillträdde Atrium Ljungberg 14 fastigheter i Slakthusområdet med totalt drygt 50 000 kvm uthyrbar area. Vi har också en option om att förvärva en förvaltningsfastighet om 32 000 kvm uthyrbar area. Därtill ges även möjlighet att avropa markanvisningar om cirka 100 000 kvm BTA. Förvärven och utvecklade markanvisningar uppgår totalt till cirka 200 000 kvm BTA för kontor och bostäder, kompletterat med kultur, handel/restaurang, hotell, utbildning med mera. Den totala investeringen fram till 2030 uppgår, inklusive förvärv, till cirka åtta miljarder kronor.

Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. Under våren erhöll vi en ny markanvisning på Norra Entrétorget för hotell/kontor och precis innan sommaren tecknades en avsiktsförklaring med SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, om att bygga en gymnasieskola i området.

Under våren har stort fokus legat på att förbereda inför höstens stora detaljplanestarter i den norra och mellersta delen av Slakthusområdet. Utgångspunkten har varit den tidigare, tillsammans med Stockholms stad genomförda förstudien som syftat till att skapa goda vistelsevärden och möjlighet för verksamheter att leva under dygnets alla timmar. Intentionen är att skapa en stark destination med kontor och bostäder kompletterat med mat, kultur och upplevelser. En helt ny mötesplats och en motor för hela Söderort.

vision
vision

Läs mer om vår vision för Slakthusområdet

Säg hej till Stockholms nya mötesplats för mat, kultur och upplevelser. Här kommer nya former av arbetsplatser och boenden växa fram för att tillsammans skapa en unik och kreativ stadsdel i Stockholm. 2030 ska det stå klart, men här händer det saker redan nu. Läs mer här!