Dekorativ bild

Slussen

Vid Slussen i centrala Stockholm har vi flera markanvisningar som bidrar till att göra platsen till en destination för stockholmare och besökare.

Kommun: Stockholm

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Handel 0 8 000
Hotell 0 4 500
Kultur/restaurang 7 000 0
Kontor 7 000 0
Tillbaka
vision

Flera markanvisningar vid Slussen

Atrium Ljungberg är, i och med överenskommelsen som nyligen tecknades med Stockholms stad, en av de största fastighetsägarna i Slussen. Överenskommelsen innebar att vi återlämnade markanvisningen Hamnmästaren om 20 000 kvm BTA, direkt vid Stadsgårdskajen framför vår fastighet Glashuset. Genom detta möjliggörs uppförandet av nya Nobel Center på platsen. I överenskommelsen erhöll vi som ersättning för Hamnmästaren flera markanvisningar i Slussen, Hagastaden och Slakthusområdet.

I Slussen har vi nu förmånen att utveckla handelsplatsen om cirka 8 000 kvm LOA under Södermalms torg. Här planeras för handel och service kombinerat med ytor som förbinder de olika kollektivtrafikslagen med varandra, Saltsjöbanan, tunnelbanan och bussterminalen i Katarinaberget.

Handelsplatsen angränsar till kommande Mälarterrassen, en publik byggnad om drygt 7 000 kvm BTA med utblick över Gamla stan och vattnet. Här planerar vi för kaféer, restauranger och visst kulturellt innehåll. Beräknad inflyttning 2025. Kvarteret Ormen är en är en byggrätt om cirka 4 500 kvm där ett hotell planeras att uppföras ovanpå tunnelbaneuppgången. Beräknas färdigställas i samband med handelsplatsen.

I Slussen har vi även kvarteret Ryssbodarne, en markanvisning delvis framför Katarinahuset, placerad ovan både Stadsgårdsleden och Saltsjöbanan. Kvarteret Ryssbodarne är en triangulär byggrätt om drygt cirka 7 000 kvm BTA i fem våningar där vi planerar för kontor med publika delar i bottenvåningarna. Produktionsstart tidigast 2025 med möjlig inflyttning 2027.

Atrium Ljungberg äger sedan tidigare Glashuset och Sjömansinstitutet och förvärvade även Katarinahuset under hösten 2018. Detta innebär att vi nu utvecklar cirka 75 000 BTA i Slussen, ett arbete som beräknas vara klart 2027.

Vårt goda samarbete med staden fortsätter och tillsammans skapar vi en dynamisk mötesplats för framtiden. Slussen ska bli en destination för både stockholmare och turister, ett levande nav och Söders affärsmässiga hjärta.

kontakt