Dekorativ bild
Dekorativ bild

Spiro - Kontorsfastighet i Gränbystaden

Vi har en markanvisning där Gränbystaden möter Östra Sala backe, där vi planerar att bygga ett kontorshus med tre huskroppar upp till åtta våningar.

Kommun: Uppsala

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Kontor 0 23 000
vision

Spiro - Låt tanken andas och växa

Vi fortsätter utvecklingen av Gränbystaden med syfte att skapa en attraktiv levande stadsbild med en blandning av handel, kontor, bostäder, service och kulturverksamheter. Genom att blanda verksamheter skapas en trygg plats med liv och rörelse under dygnets alla timmar. Kontorskvarteret Spiro planeras länka ihop bostadsstråket Östra Sala backe med Gränbystadens galleria. Detaljplanearbetet har utmynnat i tre huskroppar om sex, sju, respektive åtta våningar, där de två högsta är sammanlänkade på de fyra nedre planen.

 

Namnet Spiro betyder "jag andas" på latin och är en blinkning till Uppsalas akademiska arv och Carl von Linné som har stark anknytning till platsen. Namnet visar också på byggnadens utformning med vacker växtlighet i entrén, luftiga ytor och takterrasser med betagande utsikt. Här fokuserar vi på att ge små och stora kunskapsproducerande företag och myndigheter de bästa förutsättningar för personalens kreativitet och prestation. Intill finns Gränbystadens hela utbud av butiker, restauranger och service samt den vackra Gränbyparken för promenader och träning.

 

Spiro ritas av CF Møller Architects som även varit med och utformat konceptet och Spiros erbjudande. Detaljplanearbete pågår och förväntas vara klart i slutet av 2021. Planerad byggstart 2024/25.

 

Parkering för cykel och bil finns i huset, med bra omklädningsmöjligheter. E4 är några få minuter bort och läget intill Uppsalas näst största bussnod med 770 avgångar, gör att du inte behöver titta i tidtabellen för att hitta en buss som tar dig till resecentrum på cirka tio minuter.

Kontakt