Mobilia handelsplats

I Malmö sedan 1899.

Här har en folklig och trivsam handelsplats växt fram sedan slutet av 60-talet. Men Mobilia har funnits i Malmö längre än så. Redan 1899 grundandes den textilfabrik som vi ser spår av än idag. I Mobilia möts gammalt och nytt, vackra gamla tegelfasader vägg i vägg med modern arkitektur. Mobilia är idag en levande stadsdel där torget fungerar som en central mötesplats. Här hittar du inte bara handel utan även bostäder, service och i framtiden kultur och hälsa. Fokus ligger på ett brett utbud för att fungera som en praktisk, generös och inspirerande plats där alla känner sig välkomna. Mobilia har höga och jämna besöksfl öden och många av kunderna besöker oss fl era gånger varje vecka. Handelsplatsen ligger nära centrum och hela 85 % av kunderna kommer ifrån Malmö. Resten är tillresta från Vellinge, Svedala och Trelleborg. De flesta kunder tar sig till Mobilia med bil eller buss medan de som bor i det absoluta närområdet går till fots eller cyklar.

Områdesprofil

I Mobilias upptagningsområde finns en blandning av yngre och äldre men framförallt medelålders med hemmavarande barn. En stor del av gruppen är köpstarka och bor i villa eller bostadsrätt medan gruppen i närområdet ofta bor i hyresrätt. Adaptionsgraden är relativt hög liksom teknikintresset. Andra intressen är utrikespolitik, andra länders kultur och konst. Gemensamt för gruppen är att de gärna äter på restaurang och konsumerar nöjen och accessoarer såsom klockor.

Kontakta oss