Dekorativ bild

Information om Life City

Just nu pågår byggnationen av en fastighet på Solnavägen. Här kommer lite information till dig som verkar i närområdet.

VEM BYGGER VAD?

Under 2019 har Atrium Ljungberg påbörjat uppförandet av en ny byggnad mitt i Hagastadens framväxande life science-kluster, ovanpå E4:an. Projektet omfattar ca 40 000 kvadratmeter BTA med huvudsakligen kontorsytor, men även en konferensanläggning och restaurang i entréplan samt två garageplan.

TIDPLAN

För närvarande pågår grundläggning och inbyggnad av den avfartsramp från E4:an som skär igenom byggnaden. Grundarbetena omfattar bland annat pålning, vilket kan medföra ett visst buller. Arbetet utförs vardag mellan 06.30-19.00 och lördag 06.30-15.30, i enlighet med branschens riktlinjer för buller. Inom kort kommer montage av husstommen att påbörjas och fasad börjar monteras under kvartal 2 2020. Första inflyttning av hyresgäster kommer att ske under kvartal 4 2021. Byggnaden färdigställs under våren 2022.

FRAMKOMLIGHET

I och med Atrium Ljungbergs byggnation och Stockholm Stads anslutande arbeten kommer viss omledning av främst gång- och cykelstråk att ske i området.

KONTAKT

Vid frågor eller funderingar kring arbetet är du välkommen att kontakta projektledare Bakhtiar Afzalan. epost: bakhtiar.afzalan@al.se, tel: 072-714 71 76