Dekorativ bild

Information om Life City

Just nu pågår byggnationen av en fastighet på Solnavägen. Här kommer lite information till dig som verkar i närområdet.

VEM BYGGER VAD?

Nu går Atrium Ljungbergs bygge av Life City in på sitt sista år, och i december börjar första hyresgästerna flytta in. Projektet omfattar ca 40 000 kvadratmeter BTA med huvudsakligen kontorsytor, men även en konferensanläggning och restaurang i entréplan samt två garageplan, mitt i Hagastadens framväxande life science-kluster, ovanpå E4:an och Värtatunneln.

TIDPLAN

Under våren och sommaren fortsätter invändiga kompletteringsarbeten såsom att bygga väggar, måla dessa, montera ett undertak och fylla på med armaturer, ventilationsdon, sprinkler mm. Utöver dessa kommer hissar att monteras och driftsättas. Dessutom får den invändiga ljusgården både form och färg. Efter sommaren utförs arbete med miljön runt huset.

Arbetet utförs vardag mellan 06.30-20.00 och lördag 06.30-15.30, i enlighet med branschens riktlinjer för buller. Vissa arbetsmoment måste ske nattetid på grund av risk för tredje man, det gäller framförallt arbeten som sker direkt ovan trafikerad väg. Första inflyttning av hyresgäster kommer att ske under kvartal 4 2021. Byggnaden färdigställs under våren 2022.

FRAMKOMLIGHET

I och med Atrium Ljungbergs byggnation och Stockholm Stads anslutande arbeten kommer viss omledning av främst gång- och cykelstråk att ske i området.

KONTAKT

Vid frågor eller funderingar kring arbetet är du välkommen att kontakta projektledare Bakhtiar Afzalan. epost: bakhtiar.afzalan@al.se, tel: 072-714 71 76