Vi fortsätter utveckla Sickla till en levande stadsdel!

Här berättar vi om vad som händer i våra projekt runt om i Sickla. Både vad vi håller på med i stort och vad som händer just den här veckan. Välkommen!

Pågående arbeten, vecka 36 - 40

 

STATIONSHUSET

                                                                                                                                                 Stationshuset kommer rymma västra tunnelbaneuppgången i Sickla med biljett- och vänthall, samt kontor, restaurang och service. En detaljplaneändring krävs för att bygga stationshuset, som planeras omfatta ca 23 våningar, men med befintlig detaljplan påbörjas de förberedande grundarbetena för den kommande tunnelbaneuppgången. Byggstart under mars 2020.

•Helgarbeten                                                                                                                                                                            Helgarbeten kan förekomma under mer intensiva perioder. De mest bullriga arbetena begränsas till 09:00 - 16:00.

•Borrning                                                                                                                                              Borrningsarbeten pågår. Arbetet låter och bullrar. 

•Schaktning                                                                                                                               Schaktning och markarbeten fortlöper. 

 

NOBELBERGET   

                                                            

På Nobelberget i Sickla utvecklar vi en helt ny stadsdel med 500 bostäder, kreativa kontor, kultur, natur och mötesplatser. Här tänker vi nytt, men bevarar samtidigt en del av områdets historia och identitet. Läs mer på nobelberget.se.

• Utvecklingen av kvarter två med 56 lägenheter pågår
Arbeten med husstommen är i slutfasen. Snart drar vi igång med fasader.

 

SICKLA GALLERIA

                                                                                                                                                                                Sickla galleria byggs ut. Totalt tillför vi 3000 nya kvadratmeter handelsytor och 230 parkeringsplatser. Allt för att ge plats åt fler butiker, nya upplevelser och smidigare parkering. Klart hösten 2021.

• Invändiga utrymmen
Arbeten med invändiga utrymmen pågår. 

                                                                                      

------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                        

NACKA KOMMUN RUSTAR UPP SICKLA INDUSTRIVÄG

                                                                                                                                                                                        Gatorna behöver anpassas för framtiden när Sickla växer och får nya bostadskvarter och fler företag. Nacka kommun bygger om en 400 meter lång sträcka av Sickla industriväg till en modern stadsgata. I den norra delen planeras Sicklas största kollektivtrafikknutpunkt med omstigning mellan tunnelbana, tvärbana, Saltsjöbanan och busstrafik.

TIDPLAN
Bygget inleddes i april 2019 och beräknas bli klart under våren 2022.

FRAMKOMLIGHET OCH STÖRNINGAR
Sickla industriväg är avstängd för genomfart med motorfordon under hela dygnet. Sträckan som stängs av i första etappen är mellan Atlasrondellen och Järnvägsgatan. P-hus i Sickla galleria, Nobelberget och Järnvägsgatan med intilliggande verksamheter kan nås genom att köra ner Sickla industriväg norrifrån, via Värmdövägen. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen. Arbetet med att bygga om vägområdet innebär bland annat schakt- och sprängningsarbeten vilket kommer att orsaka buller.

MER INFORMATION
Kontaktcenter Nacka kommun, tfn 08-718 80 00, e-post info@nacka.se
För kontinuerlig information om projektet se nacka.se/sicklaindustrivag

 

Kontakta oss om du har frågor