Vi fortsätter utveckla Sickla till en levande stadsdel!

Här berättar vi om vad som händer i våra projekt runt om i Sickla. Både vad vi håller på med i stort och vad som händer just den här veckan. Välkommen!

Pågående arbeten, vecka 51 - 2

 

HOTELL TAPETFABRIKEN                                                                                                                                                                                                                             • Invändiga •

• Invändiga installationer 
Arbeten med invändiga installationer pågår.

• Fasad- och takarbeten
Arbeten med tak och fasader sker löpande.

 

CURANTEN

                                 

• Fasadarbeten                                                                                                                                                                                Arbeten med husets fasader pågår.       

• Invändiga installationer                                                                                                                                                  Arbeten med invändiga installationer pågår.

• Hyresanpassningar
Lokalanpassningar för kommande hyresgäster pågår.

                                                                                                       NOBELBERGET

                                                                                                                                                                                                      • Stommontage för bostadshusen
Resning av stomme för bostadshusen i första kvarteret pågår. Med stomme avser man byggnadsdelar som tillsammans utgör den bärande konstruktionen till huset.

• Invändig renovering av Nobelbergets nya kulturhus Formalinfabriken
Formalinfabriken är en av tegelbyggnaderna på Nobelberget som bevaras och väcks till liv. Redan nu har KonstJord, ett kollektiv av scenkonstnärer, filmskapare, musiker med mera, flyttat in. Även Nobelbergets Community Kitchen har haft sin första middag.

• Sprängningar
Sprängningsarbeten pågår enligt fasta sprängtider: 09:30 & 12:30 tisdag - torsdag. Sprängvakter finns på plats och ett omfattande kontrollprogram med bland annat vibrationsmätare finns monterade runt området för att säkerställa att vi inte överskrider givna vibrationsvärden. Strax innan varje salva hörs korta varningssignaler, därpå följer en kort paus innan själva sprängningen sker. Efteråt ljuder en lång signal. Sprängningsarbetena förväntas pågå några veckor till.

• Upprustning av Panncentralen - vår nya förskola
Upprustningen av den gamla Panncentralen som bevaras och väcks till liv i ny skepnad är i full gång. Här blir det förskola framöver. Och en häftig sådan.

• Markarbeten allmän platsmark
Markarbeten pågår. Vi återfyller, lägger ledningar och en del annat. 

Vill du veta mer om det som vi kallar för världens mest iderika berg?https://www.nobelberget.se/

------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                        

NACKA KOMMUN RUSTAR UPP SICKLA INDUSTRIVÄG

                                                                                                                                                                                        Gatorna behöver anpassas för framtiden när Sickla växer och får nya bostadskvarter och fler företag. Nacka kommun bygger om en 400 meter lång sträcka av Sickla industriväg till en modern stadsgata. I den norra delen planeras Sicklas största kollektivtrafikknutpunkt med omstigning mellan tunnelbana, tvärbana, Saltsjöbanan och busstrafik.

TIDPLAN
Bygget inleddes i april 2019 och beräknas bli klart under våren 2021.

FRAMKOMLIGHET OCH STÖRNINGAR
Sickla industriväg kommer att vara framkomlig för trafik under byggtiden, men bygget medför vissa störningar. Arbetet med att bygga om vägområdet innebär bland annat schakt- och sprängningsarbeten vilket kommer att orsaka buller.

MER INFORMATION
Kontaktcenter Nacka kommun, tfn 08-718 80 00, e-post info@nacka.se
För kontinuerlig information om projektet se nacka.se/sicklaindustrivag

 

kontakt