Vi fortsätter utveckla Sickla till en levande stadsdel!

Här berättar vi om vad som händer i våra projekt runt om i Sickla. Både vad vi håller på med i stort och vad som händer just den här veckan. Välkommen!

Pågående arbeten, vecka 10 - 14

 

SICKLA GALLERIA

                                                                                                                                                               • Tungrivning ut mot Saltsjöbanan 
Tungrivning ut mot Saltsjöbanan pågår dagtid. I samband med detta kan "mullrande" ljud förekomma.

• Pålning ut mot Saltsjöbanan 
Pålning ut mot Saltsjöbanan pågår dagtid. Arbetet kan låta som ett dovt smattrande ljud. 

 

HOTELL TAPETFABRIKEN                                                                                                                           

• Invändiga installationer 
Arbeten med invändiga installationer pågår.

• Fasad- och takarbeten
Arbeten med tak och fasader sker löpande.

 

CURANTEN

                                 

• Fasadarbeten                                                                                                                                                                                Arbeten med husets fasader pågår.       

• Invändiga installationer                                                                                                                                                  Arbeten med invändiga installationer pågår.

• Hyresanpassningar
Lokalanpassningar för kommande hyresgäster pågår.

                                                                                                  NOBELBERGET

                                                                                                                                                                                                      • Stommontage för bostadshusen
Resning av stomme för bostadshusen i första kvarteret pågår. Med stomme avser man byggnadsdelar som tillsammans utgör den bärande konstruktionen till huset.

• Invändig renovering av Nobelbergets nya kulturhus Formalinfabriken
Formalinfabriken är en av tegelbyggnaderna på Nobelberget som bevaras och väcks till liv. Redan nu har KonstJord, ett kollektiv av scenkonstnärer, filmskapare, musiker med mera, flyttat in. Även Nobelbergets Community Kitchen har haft sin första middag.

• Upprustning av Panncentralen - vår nya förskola
Upprustningen av den gamla Panncentralen som bevaras och väcks till liv i ny skepnad är i full gång. Här blir det förskola framöver. Och en häftig sådan.

• Markarbeten allmän platsmark
Markarbeten pågår. Vi återfyller, lägger ledningar och en del annat. 

Vill du veta mer om det som vi kallar för världens mest iderika berg?https://www.nobelberget.se/

 

STATIONSHUSET


Stationshuset kommer rymma västra tunnelbaneuppgången i Sickla med biljett- och vänthall, samt kontor, restaurang och service. En detaljplaneändring krävs för att bygga stationshuset, som planeras omfatta ca 23 våningar, men med befintlig detaljplan påbörjas de förberedande grundarbetena för den kommande tunnelbaneuppgången. Byggstart under mars 2020.

Spontning

Arbetet med spontning pågår

------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                        

NACKA KOMMUN RUSTAR UPP SICKLA INDUSTRIVÄG

                                                                                                                                                                                        Gatorna behöver anpassas för framtiden när Sickla växer och får nya bostadskvarter och fler företag. Nacka kommun bygger om en 400 meter lång sträcka av Sickla industriväg till en modern stadsgata. I den norra delen planeras Sicklas största kollektivtrafikknutpunkt med omstigning mellan tunnelbana, tvärbana, Saltsjöbanan och busstrafik.

TIDPLAN
Bygget inleddes i april 2019 och beräknas bli klart under hösten 2021.

FRAMKOMLIGHET OCH STÖRNINGAR
Sickla industriväg är avstängd för genomfart med motorfordon under hela dygnet. Sträckan som stängs av i första etappen är mellan Atlasrondellen och Järnvägsgatan. P-hus i Sickla galleria, Nobelberget och Järnvägsgatan med intilliggande verksamheter kan nås genom att köra ner Sickla industriväg norrifrån, via Värmdövägen. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen. Arbetet med att bygga om vägområdet innebär bland annat schakt- och sprängningsarbeten vilket kommer att orsaka buller.

MER INFORMATION
Kontaktcenter Nacka kommun, tfn 08-718 80 00, e-post info@nacka.se
För kontinuerlig information om projektet se nacka.se/sicklaindustrivag

 

kontakt