Forumkvarterets handelslokaler

Din stad, ditt forum.

Forumkvarteret är en av Uppsalas mest välkända och omtyckta handelsplatser belägen mitt i city på gågatan. Handelsutbudet består till stor del av konfektion med många starka varumärken representerade. Forumkvarteret har positionerat sig som en galleria med starkt modefokus för en medveten målgrupp. Gruppen har en relativt hög utbildningsnivå och medelinkomst. Gemensamt för gruppen är att de lever ett aktivt socialt liv och har ett stort intresse för kläder och nöjen.

Kontakta oss