Gallerian, Gränbystaden

Från köpcentrum till stadskärna.

Atrium Ljungbergs långsiktiga vision för Gränbystaden är att skapa en attraktiv och levande stadsdel som utgör ett komplement till Uppsala city. Bolaget planerar för fortsatt utveckling av bostäder i nära anslutning till gallerian, ytterligare handel och service kompletterat med verksamheter för kultur, vård och utbildning. Mellan 2016 och 2025 kommer Gränbystaden att växa med 70 000 kvadratmeter handel, mat, kultur, nöje och service samt 500 lägenheter. Tillgänglighet, effektivitet och regionens bästa öppettider gör Gränbystaden till länets ledande regionala handelsplats. Den primära målgruppen är män och kvinnor i åldern 30 – 55 år. De lever i familjer med hemmavarande barn eller barn som nyss är utfl yttade. Målgruppen lever ett aktivt liv och uppskattar det rationella kombinerat med lustfylld shopping.

Områdesprofil

De som bor i området runt Gränbystaden består av två huvudgrupper, yngre samt medelålders och äldre. Utbildningsnivån är hög liksom köpkraften. De bor i bostadsrätt eller radhus och är intresserade av utrikespolitik, andra kulturer och konst. Gruppen är förhållandevis trendkänslig med hög adaptionsgrad och teknikintresse bland de yngre. Gruppen konsumerar gärna restaurangbesök, kläder och nöjen.

 

Kontakta oss