Dekorativ bild

Forumkvarteret

I Forumkvarteret i centrala Uppsala driver vi ett större omvandlingsarbete. 

Kommun: Uppsala

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Parkering 1 300
Bostäder 1 400
Handel 6 200
Kontor 7 500
Summa 16400
Investering (mkr)
350
Färdigställs
2020
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
50
Tillbaka
vision

Spännande omvandling

I centrala Uppsala har under en tid ett stort ombyggnadsarbete genomförts i alla delar av fastigheten. Forumkvarteret innehåller både kontorslokaler, bostäder och en galleria med butiker och restauranger. Under 2018 handlade arbetet främst om upprustning och ombyggnad av galleriadelen, där vi bland annat frigjort ytor och skapat ett tydligt invändigt huvudstråk. Utbudet har stärkts genom etableringen av Espresso House i två plan, skokonceptet Sneakers Point samt restaurangkedjan Egon. Uppsala kommun har under året genomfört en stor upprustning av Forumtorget som blivit en levande mötesplats med bland annat flertalet uteserveringar.

Hyresavtal är tecknade med Academic Work, Tengbom arkitekter och Helenius VVS-konsulter som alla flyttade in under 2019. I början av 2020 slutförs arbetet med de sista kontorsmiljöerna i de övre våningsplanen, i övrigt är byggnaden färdigställd. Vår ambition är att Forumkvarteret ska bli ett urbant innerstadskvarter som lever under dygnets alla timmar.

Forumkvarteret miljöcertifieras enligt Breeam In-Use.