Dekorativ bild
Dekorativ bild
Dekorativ bild

Torghuset Mobilia

Arbetet med att omvandla Mobilia till ett levande stadskvarter har skett i olika etapper, och vi fortsätter att utveckla platsen.

Kommun: Malmö

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Övrigt 5 800
Bostäder 3 800
Handel 3 400
Summa 13000
Investering (mkr)
540
Färdigställs
2020
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
31
Tillbaka
vision

Mer bostäder, handel och kultur

Vi fortsätter att utveckla Mobilia till en plats där människor vill vara och som lever dygnet runt. Mitt i kvarteret har vi påbörjat arbetet med en ny- och tillbyggnad, Mobilia torghuset, på cirka 13 000 kvadratmeter uthyrbar area. Här skapar vi ytterligare ytor för handel, bostäder, restauranger och kulturverksamhet. Med det nya torghuset blir kopplingarna mellan Mobilias olika delar tydligare och vi kan vidareutveckla torget i kvarterets mitt för en än mer levande och attraktiv stadsmiljö.

Torghuset möjliggör två stora kultursatsningar. Den ena är en toppmodern biograf med fem salonger där vi under 2017 tecknade avtal med Nordisk Film. Den andra möjliga kultursatsningen är Funnys Äventyr, ett unikt kulturhus för barn där lekande, läsande och lärande ska stå i fokus. Bakom initiativet står Staffan Götestam, dramatiker och regissör, och en av grundarna av Junibacken i Stockholm.

Funnys Äventyr har tillträtt sina lokaler och håller nu på att bygga upp sina miljöer. Lokalanpassningar för Nordisk Film, som beräknas öppna samtidigt som Funnys Äventyr under fjärde kvartalet 2020, pågår. I handelsdelen har avtal tecknats med New Yorker och Specsavers. 

De 74 nya bostäderna i den nya byggnaden, som certifieras med Miljöbyggnad, kommer att vara vända inåt torget. Merparten av de 74 hyresbostäderna är kontrakterade och inflyttning sker i maj 2020.

kontakt