Dekorativ bild

Nobelbergsgaraget

Vi skapar parkeringsgarage och lokaler under det första bostadskvarteret på Nobelberget.

Kommun: Nacka

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Handel 600
Parkering 3 400
Summa 4000
Investering (mkr)
60
Färdigställs
2020
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
4
Tillbaka
vision

Nobelbergsgaraget

Garaget och kompletterande ytor för restaurang, kontor och service är stomrest och färdigställandet beräknas ske under slutet av 2020. Parkeringsgaraget kommer att innehålla ett hundratal parkeringsplatser. Fastigheten är en 3D-fastighet under Brf Sicklastråket.