Dekorativ bild

Sickla galleria

Tillbyggnad av Sickla galleria samt ett parkeringshus i två plan med cirka 200 parkeringsplatser.

Kommun: Nacka

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Parkering 6 300
Handel 5 000
Summa 11300
Investering (mkr)
140
Färdigställs
2021
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
15
vision

Fortsatt utveckling av Sickla Köpkvarter

Ovanpå den befintliga gallerian tillskapar vi cirka 200 parkeringsplatser, varav 60 för elbilar, för att tillgodose utökat behov av parkering kopplat till projekten Curanten och Stationshuset. Cirka 2 000 befintliga kvm handelsytor har tomställts och nya ytor om knappt 3 000 kvm för handel och service tillskapas. Grundläggningsarbeten är klara, stomresning pågår och just nu gjuts bjälklagren. Färdigställande av parkeringsgaraget och de nya handelsytorna planeras till tredje kvartalet 2021.