Life City

Kvarteret för er som gärna affärsutvecklar och erbjuder service till Hagastadens vårdaktörer och forskningsverksamheter

Här, mitt i det framväxande life science-distriktet i Hagastaden, skapar vi just nu Life City – ett extraordinärt kvarter för affärsutveckling och service gentemot Hagastadens huvudsakliga kärnverksamheter.

Ambitionen med Life City är att tillsammans med några av Stockholms mest framsynta omdanare bygga en scen och en mötesplats som stärker Hagastadens och Sveriges position i ett internationellt perspektiv. För att möjliggöra detta utformas kvarteret med arbetsmiljöer och former som bygger på senaste forskning inom arbete och möten. Entréplanet kommer att utvecklas för att bli en dynamisk mötesplats med relevanta och gemensamma funktioner i framkant. Uppåt i huset kommer coworking samt kontors- och startup-lokaler att styra form och dominiera innehåll. Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Breeam och bland annat förses med rymliga cykelgarage, omklädningsrum och rikliga wellness-funktioner. 

I samband med att byggnaden uppförs kommer Hagastadens redan utmärkta kommunikationer att stärkas med både Citybana och ny tunnelbanestation.

Life City kommer att utgöra fronten till Hagastadens life science- kluster vid Skandinaviens mest visuella plats alldeles vid gränsen mellan Solna och Stockholm där 200 000 människor passerar varje dag, 73 miljoner varje år.

Inflytt i kvarteret är möjligt fr o m år 2020, men lokaler i storlekar mellan 400 till 25 000 kvadratmeter kan demonstreras digitalt och bokas redan nu.