Vi skapar levande och hållbara stadsmiljöer

Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där.

Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Vi fokuserar på att utveckla attraktiva stadsmiljöer med ett blandat innehåll såsom kontor, handel, boende, service, kultur och utbildning. Det är så vi skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. Vi finns där Sverige växer; Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. 

Vår vision - Alla vill leva i vår stad - leder oss på rätt väg. Vår stad är en plats där allt man behöver och önskar sig ligger vägg i vägg. Här möts en mängd verksamheter som skapar spännande stadsmiljöer där alla människor väljer att vara. Här kan man arbeta, shoppa, göra affärer, bo, studera, umgås och underhållas - allt som ingår i livet. Våra platser har en själ och här ska alla trivas. Där människor väljer att leva - där lever också staden.

Goda relationer

Vår framgång bygger på alla goda relationer med de vi samarbetar med. Det vi skapar är gediget, oavsett om det handlar om hus eller affärsrelationer. Vi leder och driver hela affärsprocessen i egen regi och med egen kompetens. Det betyder att vi har kontroll över alla steg, och får en helhetssyn. De erfarenheter och kompetenser som finns inom företaget är viktiga för slutresultatet. Vi har stor erfarenhet av och kunskap om hur attraktiva handelsplatser och kontorsarbetsplatser skapas och drivs. Vi har också ett gediget kunnande inom projektutveckling. 

Vi förvaltar ett arv och tänker framåt

Vi är ett företag med stora tillgångar och lång tidshorisont. Många av våra byggnader har stått länge där de står, och när vi förnyar är vi måna om att bevara platsens själ. Andra projekt kanske bara finns som ritningar eller som en vision för framtiden. Vi har förmånen att få tänka nytt och fritt och på sånt som ännu inte finns. Vi skapar stadsdelar för människor som kanske inte ens är födda än. Vår innovationskraft resulterar även i smarta förbättringar i det lilla. 

Med ansvar för människor och miljö 

Allt vi gör ska vara långsiktigt hållbart. För oss handlar det lika mycket om byggnadernas klimatpåverkan och sociala funktion som att alla våra medarbetare ska trivas på jobbet. Vi mäter hårda och mjuka värden för att ständigt förbättra oss. Steg för steg tror vi att det kan göra både världen och oss själva, lite bättre.

affärsidé
affärsidé
"Genom långsiktigt ägande, utveckling, och förvaltning erbjuder vi våra kunder attraktiva stadsmiljöer för handel, kontor och bostäder på starka delmarknader. Med egen kompetens och helhetsperspektiv adderar vi mervärde för våra kunder och samarbetspartners, och skapar värdetillväxt i bolaget."

Våra värderingar

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och är vägledande i mötet med kunder och andra intressenter. Genom vår affärsidé, vision, värderingar och affärsprocesser, liksom handlingsplaner och dagliga rutiner, är omsorg om människor och miljö en del av vår verksamhet.

Långsiktighet

Framtiden genomsyrar allt vi gör. Från vårt ägande och våra hållbara lösningar till hur vi arbetar internt och i relationen med kunder och samarbetspartners. 

Samverkan

Genom att samverka över gränser kan vi skapa helt nya möjligheter - både för oss själva och för våra kunder.

Pålitlighet

Vi lovar det vi kan hålla och vi håller det vi lovat. Mottot "ett handslag gäller" är lika aktuellt idag som igår.

Innovativt tänkande

Vi ser möjligheter och hittar alltid de bästa lösningarna på vårt eget sätt.