Stadsutveckling med ansvar för människor och miljö - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Vi skapar levande stadsmiljöer.

Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där.

Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Tillsammans med kommunerna, våra kunder och de som bor i staden bygger vi levande stadsmiljöer där kontor, bostäder och handel blandas med kultur, service, vård och utbildning.

Vår vision - Alla vill leva i vår stad - leder oss på rätt väg. Vår stad är en plats där allt man behöver och önskar sig ligger vägg i vägg. Här möts en mängd verksamheter som skapar spännande stadsmiljöer där alla människor väljer att vara. Här kan man arbeta, shoppa, göra affärer, bo, studera, umgås och underhållas - allt som ingår i livet. Våra platser har en själ och här ska alla trivas. Där människor väljer att leva - där lever också staden.

Dekorativ bild

Vår organisation.

Vår organisation är utformad för att stödja vår affärsmodell och vårt sätt att skapa hållbara stadsdelar med fokus på värdetillväxt, att finnas nära våra kunder och ha korta beslutsvägar.

Verksamheten är indelad i två grenar: Projekt- och entreprenadverksamhet och Fastighetsförvaltning. Projekt- och entreprenadverksamheten innefattar Affärsutveckling, Projekt och vårt dotterbolag TL Bygg. Förvaltningen av våra fastigheter och områden sker lokalt med egna medarbetare på plats.

Våra stödfunktioner är indelade i HR, Kommunikation & Marknad, Transaktion och Affärsstöd. Inom Affärsstöd ingår Ekonomi, Finans, Analys, Investor Relations, Hållbarhet, Teknikutveckling och digitalisering, Inköp, Juridik samt Hyresavdelning.

Våra värderingar.

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och är vägledande i mötet med kunder och andra intressenter. Genom vår affärsidé, vision, värderingar och affärsprocesser, liksom handlingsplaner och dagliga rutiner, är omsorg om människor och miljö en del av vår verksamhet.

Samverkan

Genom att samverka över gränser kan vi skapa helt nya möjligheter – både för oss själva och för våra kunder.

Långsiktighet

Framtiden genomsyrar allt vi gör. Från vårt ägande och våra hållbara lösningar till hur vi arbetar internt och i relationen med kunder och samarbetspartners.

Pålitlighet

Vi lovar det vi kan hålla och vi håller det vi lovat. Mottot ”ett handslag gäller” är lika aktuellt idag som igår.

Innovativt tänkande

Vi ser möjligheter och hittar alltid de bästa lösningarna på vårt eget sätt. Vi vill lära oss, våga testa nytt och hitta nya former för att samverka, med syfte att skapa ett attraktivt kunderbjudande.

Dekorativ bild

Så här började allt.

Atrium Ljungberg bildades i oktober 2006 genom ett samgående mellan LjungbergGruppen och Atrium Fastigheter. De båda sammanslagna bolagen har var för sig en lång och gedigen historia. 

LjungbergGruppen har sitt ursprung i den bygg- och fastighetsrörelse som byggmästare Tage Ljungberg startade 1946 och börsnoterade 1994. Bolagets största ägare var familjen Ljungberg och familjen Holmström. LjungbergGruppens inriktning var att förvärva utvecklingsbara fastigheter och driva projekt från idéstadiet genom utveckling, byggnation och uthyrning till ett långsiktigt ägande.


Konsumentföreningen Stockholm, Konsumentkooperationens pensionsstiftelse och Konsumentkooperationens pensionskassa samlade 1999 sina gemensamma fastigheter i bolaget Atrium Fastigheter. Atrium Fastigheter var ett av de ledande bolagen inom handelsfastigheter i Sverige med djup kunskap inom förvaltning av framför allt detaljhandelsfastigheter.

Samgåendet mellan LjungbergGruppen och Atrium Fastigheter skapade ett fastighetsbolag med en stark fastighetsportfölj och en unik mix av kunnande inom handel och projektutveckling.

Dekorativ bild