Vi skapar levande och hållbara stadsmiljöer

Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där.

Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Vi fokuserar på att utveckla attraktiva stadsmiljöer med ett blandat innehåll såsom kontor, handel, boende, service, kultur och utbildning. Det är så vi skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. Vi finns där Sverige växer; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. 

Vår vision - Alla vill leva i vår stad - leder oss på rätt väg. Vår stad är en plats där allt man behöver och önskar sig ligger vägg i vägg. Här möts en mängd verksamheter som skapar spännande stadsmiljöer där alla människor väljer att vara. Här kan man arbeta, shoppa, göra affärer, bo, studera, umgås och underhållas - allt som ingår i livet. Våra platser har en själ och här ska alla trivas. Där människor väljer att leva - där lever också staden.

Vi skapar staden tillsammans

Runt 85 procent av Sveriges befolkning bor i dag i städer och takten med vilken vi flyttar till större tätorter ökar alltmer. Det innebär utmaningar för alla oss som arbetar med att skapa fantastiska platser där människor vill leva, arbeta och vistas. En utmaning som vi på Atrium Ljungberg älskar. 

Vi vill utveckla stadsdelar som skapar vär­de för kommuner, hyresgäster och alla de som bor och verkar i våra områden. Och vi har en tydlig strategi för detta. Vårt arbetssätt bygger på dialog och vi strävar alltid efter att ta tillvara platsernas själ, ursprung och bästa egenskaper. Det tror vi stärker områdenas identitet och kva­liteter. Genom att skapa en variation av innehåll i byggnader och i utformningen av gemensamma ytor kan vi skapa ett stadsliv där alla människor trivs, känner trygghet och inspireras – platser där man väljer att vara, nu och i framtiden.

En inblick i vår stad

Med foldern "Vår stad" vill vi starta ett samtal om hur vi tillsammans kan utveckla hållbara stadsdelar. Vi vill dela med oss av vår strategi och tips om hur vi utvecklar våra platser samt några av de tankegångar och idéer som vi själva inspireras av. Vi hoppas att det kan sporra fler! Vi har också samlat några projekt som vi är stolta över och som illustrerar hur man kan tänka kring hållbar stadsutveckling. Trevlig läsning och välkommen att höra av dig!