Finansiella rapporter

12 apr -19, 07:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport januari-mars 2019

Ladda ner
15 feb -19, 08:30 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2018

Ladda ner
19 okt -18, 08:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Ladda ner
10 jul -18, 08:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

- Jag är stolt över att vi under första halvåret erhållit två markanvisningar inom Stockholms stad. Den första avser Mälarterassen i det framväxand...

Ladda ner
20 apr -18, 08:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Ladda ner
20 apr -18, 06:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Ladda ner
16 feb -18, 12:00 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2017

Ladda ner
Kontakta oss