Dekorativ bild

Låneprogram

Atrium Ljungberg har två typer av låneprogram; MTN-program för en långfristig finansiering och certifikatprogram för kortfristig finansiering. Se information nedan.

MTN-program

 
Start: 2013
Storlek: SEK 12 000 000 000 
Löptid: > 1 år
Gällande lagstiftning: Svensk
Börsnotering: Nasdaq Stockholm
Arrangör: Svenska Handelsbanken
Clearingsystem: Euroclear Sweden, Verdipapirsentralen ASA

Dokument


Grundprospekt 2021 (pdf)
Tilläggsprospekt till Grundprospekt MTN-program 2020 (pdf)
Grundprospekt 2020 (pdf)
Grundprospekt 2019 (pdf)
Tilläggsprospekt till grundprospekt 2018 (pdf)
Grundprospekt 2018 (pdf)
Tilläggsprospekt 2 till grundprospekt 2017 (pdf)
Tilläggsprospekt 1 till grundprospekt 2017 (pdf)
Grundprospekt 2017 (pdf)
Tilläggsprospekt till grundprospekt 2016 (pdf)
Grundprospekt 2016 (pdf)
Tilläggsprospekt till grundprospekt 2014 (pdf)
Grundprospekt 2014 (pdf)
Tilläggsprospekt till grundprospekt 2013 (pdf)
Grundprospekt 2013 (pdf)

Emissionsinstitut:


Handelsbanken
Handelsbankens Capital Markets, Blasieholmstorg 11, 106 70 Stockholm
Tel: 08-463 46 50, www.handelsbanken.se

Nordea
Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm
Tel: 08-614 86 00, www.nordea.se 

SEB
Merchant Banking, Capital Markets, Kungsträdgårdsgatan 8, 106 40 Stockholm
Tel: 08-506 232 20, www.seb.se

Swedbank
Large Corporates & Institutions, Regeringsgatan 13, 105 34 Stockholm
Tel: 08-700 99 00, www.swedbank.se

Certifikatsprogram

 
Start: 2013
Storlek: SEK 5 000 000 000
Löptid: Högst ett år
Gällande lagstiftning: Svensk
Arrangör: Svenska Handelsbanken
Issuing and Paying Agent: Svenska Handelsbanken
Clearingsystem: Euroclear Sweden

Informationsbroschyr (pdf)

Emissionsinstitut:


Handelsbanken
Handelsbanken Capital Markets, Blasieholmstorg 11, 106 70 Stockholm
Tel: 08-463 46 50, www.handelsbanken.se

SEB
Merchant Banking, Capital Markets, Kungsträdgårdsgatan 8,106 40 Stockholm
Tel: 08-506 231 73, 08-506 231 95, www.seb.se

Swedbank
Large Corporate & Institutions, Regeringsgatan 13, 105 43 Stockholm
Tel: 08-700 99 00, www.swedbank.se

Kontakta oss