För leverantörer - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

För leverantörer.

För oss är det viktigt med långsiktighet och pålitlighet i relationer med våra samarbetspartners och vi tror att genom samverkan skapas grund för innovation. Mer information om Atrium Ljungbergs värdegrund och policys finns här. På den här sidan har vi samlat grundläggande information för både befintliga och potentiella leverantörer och samarbetspartners. 

Till uppförandekoden
Dekorativ bild

Uppförandekod

Vår uppförandekod anger de minimikrav vi ställer på hela leverantörskedjan. De områden som berörs är affärsetik, miljö, klimat, arbetsmiljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Till uppförandekoden

Intresseanmälan.

Vill ditt företag samarbeta med oss?

Ni kan anmäla ert intresse att bli kontaktade av oss vid framtida upphandlingar inom ert område genom att fylla i formuläret till vårt intresseregister.

Dekorativ bild

Fakturering

Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera och förbättra förutsättningarna för en säker och hållbar hantering av leverantörsfakturor. Vi går nu därför över till att primärt ta emot fakturor som skickas till oss elektroniskt (e-faktura).

Atrium Ljungberg‐koncernen består av många bolag och därför är det viktigt att du som leverantör ställer fakturan till rätt juridiskt bolag inom Atrium Ljungberg‐koncernen. Vår elektroniska adress är respektive bolags organisationsnummer.

Har vi avvisat en e-faktura från er pga felaktig eller utebliven referens, vänligen kontakta beställaren för korrekta uppgifter. 

Maila eventuella frågor till reskontra@al.se för snabbare handläggning.

Om fakturering

Om fakturering

Läs mer här
Bolagsförteckning

Bolagsförteckning

Läs mer här

Incidenter och olyckor

Vid händelse av en incident eller olycka som sker i anslutning till våra fastigheter eller arbetsplatser är ni som leverantör skyldiga att kontakta ansvarig projektledare som rapporterar incidenten/olyckan enligt Atrium Ljungbergs rutin för detta.

Whistleblowing

Vi strävar efter att driva vårt företag på ett långsiktigt och hållbart sätt och det är viktigt för oss att oegentligheter utreds så tidigt som möjligt. Vi har därför en funktion för visselblåsning som gör det möjligt att anonymt anmäla misstanke om korruption och andra brott eller policyavikelser.

Till instruktionen

Kontakta oss
Robert Lundin
Chef Inköp och Projektstöd
Kontakta mig
Sabine Söderlind
Inköpare Förvaltning
Kontakta mig
Reskontra Atrium Ljungberg
Redovisning
Kontakta mig