Visselblåsning - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Visselblåsning

Vi strävar efter att driva vårt företag på ett långsiktigt och hållbart sätt. Därför är det viktigt för oss att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Vi har inrättat ett visselblåsningssystem som gör det enkelt för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller våra policys. Där kan anställda, kunder och samarbetspartners enkelt göra en anmälan och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

Du kan göra din anmälan på olika sätt:

1) Rapportera anonymt genom rapporteringsverkstyget på wb.2secure.se och fyll i företagskoden pkt762

2) Skriv ett brev och sänd till 2Secure, Box 34037, SE100 26 Stockholm

3) Ring till 0771-77 99 77 mellan kl 08:00-16:00 under vardagar.