Dekorativ bild

Framtidens hållbara stad

Vi utvecklar hållbara städer och fastigheter där människor ska leva och arbeta i många år framöver. Städer som ska klara urbanisering, klimatförändringar och samhällsomvandling. Vi tar långsiktigt ansvar när vi bygger, utvecklar och förvaltar.

Idag lever vi i en globaliserad värld, något som även avspeglar sig i hållbarhetsfrågor. De globala frågorna kräver gemensamma lösningar. Det är väl känt att fastighetsbranschen har stora utmaningar när det gäller begränsning av klimatpåverkan och överutnyttjande av resurser. Men vår bransch har också stora möjligheter att påverka positivt, främst ur de sociala perspektiven där vi dels kan bidra till ökad trygghet, förbättrad hälsa och säkerhet, dels arbeta mot korruption och för mänskliga rättigheter. Atrium Ljungbergs fokus är alltid att verka med omsorg om människor och miljö.

Vår vision lyder ”alla vill leva i vår stad”. Vi arbetar aktivt från tidiga planeringsskeden av områden och fastigheter, vidare under genomförande och produktion tillsammans med våra leverantörer och slutligen som förvaltare av fastigheter. Med det sagt är vi verksamma under hela fastighetens livscykel, som många gånger även innefattar rivning eller demontering och återbruk. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och vi samarbetar med våra hyresgäster för att påverka hela värdekedjan i en hållbar riktning. Tillsammans når vi längre än vi hade gjort var och en för sig.

Hållbarhet
Hållbarhet

Sveriges största växtvägg

På en av våra fastigheter på Mobilia i Malmö har vi installerat Sveriges största växtvägg, en vertikal trädgård om hela 270 kvadratmeter. 60 olika arter skapar mer grönska under hela året i stadsmiljön. Utseendet på väggen skiftar mellan morgon och kväll, kalla och soliga dagar, samt med årstiderna. Inspirationen har hämtats från landskapet runt Malmö. 150 fält i olika former och nyanser ska symbolisera skånska åkerlappar.

kontakt