Hur hanterar Atrium Ljungberg personuppgifter? - Atrium Ljungberg

Hur vi hanterar personuppgifter

1. Behandlingen av personuppgifter

Atrium Ljungberg värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i Dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

2. Personuppgiftsansvarig

Atrium Ljungberg AB med organisationsnummer 556175–7047 och bolag inom koncernen (nedan benämnd Atrium Ljungberg) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i respektive bolag inom koncernen.

3. När sker behandling av personuppgifter?

Atrium Ljungberg behandlar dina personuppgifter:

  • när du anmäler dig till någon av våra tjänster, nyhetsbrev m.m.
  • när du tecknar en intresseanmälan eller bokningsavtal för någon av våra bostäder
  • när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • när du anmäler dig till att delta i våra kurser, event och seminarier
  • när du söker kontakt med oss i övrigt, till exempel genom besök på våra kontor
  • när du deltar i olika typer av undersökningar som vi utför 
  • när du är leverantör till oss
  • när du är kund till oss
  • när du genomför en betalning

4. Registrerade uppgifter

Vi registrerar kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. I vissa tjänster samlar vi även in leveransadress, betalningsuppgifter och dina önskemål, om du väljer att lämna sådana, som t.ex. klädstil eller kostval. Tidpunkter för kontakt samt notering om kontaktens natur behandlas där så krävs.
Om du tecknar ett avtal för någon av våra bostäder eller lokaler registrerar vi även ditt personnummer.

Om du representerar en organisation registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter relaterade till denna roll.

För parkering krävs ibland behandling av registreringsnummer på bil.

5. Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra system och används för de ändamål de är avsedda för, samt för att hålla dig informerad kring våra eller väl utvalda samarbetspartners erbjudanden, samt för statistiska ändamål. Om du angivit intressen kommer dessa att användas för att välja ut de erbjudanden som är relevanta för dig.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseanmälningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. 

6. Utlämnande av personuppgifter 

Atrium Ljungberg delar personuppgifter med andra Atrium Ljungberg-bolag eller andra noggrant utvalda samarbetspartner som hjälper oss leverera de åtaganden vi har gentemot dig.

7. Hur länge finns uppgifterna kvar? 

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar.

8. Säkerhet och skydd av personuppgifter 

Atrium Ljungberg har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Tänk på att bara lämna ut personuppgifter till bolag du känner till och för tydliga ändamål.

9. Rättelser och registerutdrag 

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta i första hand din vanliga kontaktperson hos oss, alternativt personuppgiftsombud@al.se. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. För att begära registerutdrag behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt personnummer och din e-post, underteckna begäran och skicka den till vår adress: 

Atrium Ljungberg, Personuppgiftsombud, Box 4200, 131 04 Nacka  

10. Kontakt 

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vårt personuppgiftsombud per e-post personuppgiftsombud@al.se eller till vår adress:  

Atrium Ljungberg, Personuppgiftsombud, Box 4200, 131 04 Nacka 

 

För information om hantering av Cookies, vänligen se: Hantering av cookies