Värdegrund och policyer - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Värdegrund och policyer

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och är vägledande i mötet med kunder och andra intressenter. Genom vår affärsidé, vision, värderingar och affärsprocesser, liksom handlingsplaner och dagliga rutiner, är omsorg om människor och miljö en del av vår verksamhet.

Våra värderingar:

 • Långsiktighet
  Vår verksamhet bygger på långsiktighet i både ägande och i relationer med kunder och samarbetspartners.
 • Samverkan
  Vi samverkar över gränser vilket skapar möjligheter för oss som bolag och för våra kunder.
 • Pålitlighet
  Vårt varumärke ska vara starkt förknippat med pålitlighet. Vi håller vad vi lovar och ett handslag gäller.
 • Innovativt tänkande
  Vi ser möjligheter och hittar alltid de bästa lösningarna på vårt eget sätt. Vi vill lära oss, våga testa nytt och hitta nya former för att samverka.

 

Policyer och uppförandekoder

Atrium Ljungbergs styrelse fastställer bolagets övergripande hållbarhetspolicy och relaterade policyer. Dessa utvärderas och revideras minst årligen.
Vår policy för affärsetik är också vår uppförandekod och omfattar alla medarbetare och tillfälligt anställda. Utöver det finns äver riktlinjer för representation, gåvor och förmåner som ger alla medarbetare en konkret vägledning.

Global Compact

Utöver värderingar och policyer som grundläggande styrmedel är vi anslutna till FN:s Global Compact och stödjer dess principer.

Vill du veta mer?