Rättvist byggande - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Rättvist byggande

Atrium Ljungberg är ett värderingsstyrt fastighetsbolag med en stolt tradition av långsiktighet och pålitlighet. Vi har med tilltagande oro har sett utvecklingen av den svarta marknaden inom byggnäringen och vill bidra till att stävja osund konkurrens, organiserad brottslighet och utnyttjande av svart arbetskraft i branschen. Därför har vi valt att ansluta oss till Rättvist byggande.

Rättvist byggande startades 2017 som ett proaktivt och strukturerat arbetssätt för att motverka kriminalitet och osund konkurrens på byggarbetsplatser. Arbetsmodellen omfattar bland annat krav vid upphandling, kontroll och granskning av hela kedjan av underentreprenörer samt oannonserade arbetsplatskontroller. Föreningen har utvecklats i nära samarbete med Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och branschorganisationerna Stockholms Byggmästareförening, Fairplay Bygg och ID06.