gränbystaden

1477 grundades Uppsala Universitet. 1654 fick drottning Kristina nog och sa upp sig från jobbet här. 1981 föds Uppsalas popdrottning Veronica Maggio. Lägg 2020 på minnet. Då ska Uppsalas andra stadskärna vara på plats. En regional milstolpe och - en historisk händelse.
1477 grundades Uppsala Universitet. 1654 fick drottning Kristina nog och sa upp sig från jobbet här. 1981 föds Uppsalas popdrottning Veronica Maggio. Lägg 2020 på minnet. Då ska Uppsalas andra stadskärna vara på plats. En regional milstolpe och - en historisk händelse.
Vision

Från köpcentrum till ny stadskärna

Uppsala har varit ett kulturellt och kommersiellt centrum ända sen universitetet grundades på 1400-talet. Men ett nytt Uppsala är på väg att skapas och Atrium Ljungberg är högst delaktiga i utvecklingen. Handel, kontor, bostäder, kultur, lärande och service i en dynamisk mix. Arbetet med att skapa Uppsalas andra stadskärna är påbörjat - och med det skriver vi historia i en av Sveriges snabbast växande städer.

Tillväxten är hög i Uppsala, antalet invånare ökar med nio procent om året och marknadstillväxten ligger på 15 procent. För Atrium Ljungberg är Uppsala en prioriterad marknad där vi satsar stort - fyra miljarder investeras etappvis de kommande åren. Gränbystaden är en av de mest expansiva delarna av Uppsala och inom några år sannolikt helt integrerad med Uppsalas innerstad. Här bygger vi vidare med ytterligare ett handelsområde för handel, nöje och mat. Idag hittar du till exempel McDonalds, Blomsterlandet, Citygross och Apoteket Hjärtat här och fler butiker och restauranger är på ingång.

Helhetsmiljö med känsla

I anslutning till gallerian (Uppsalas enda handelsplats med allt under ett tak) planerar vi också för 450 nya bostäder vid Gränby Entré och Gränby Park, biograf, temalekplats, mötesplatser, restauranger, gröna stråk och, om allt går vägen - Uppsalas fjärde kulturhus. Vår vision är att skapa en stad där alla vill leva. Därför handlar Gränbystaden precis lika mycket om bostäder, arbetsplatser, kultur och spännande möten som om handel och kommersiella upplevelser. Alla delar berikar varandra och skapar en attraktiv helhetsmiljö där hemkänsla, trivsel och handel går hand i hand.

Gränby kaffe

Nybyggnaderna i Gränbystaden kommer att vara BREEAM-certifierade, vilket betyder att ett antal miljöaspekter beaktas ur ett helhetsperspektiv i byggskede, förvaltning, drift och existens.

Med ett läge intill E4 och med täta busslinjer är det redan nu lätt att ta sig till Gränbystaden.

1477 grundades Uppsala Universitet. 1654 fick drottning Kristina nog och sa upp sig från jobbet här. 1981 föds Uppsalas popdrottning Veronica Maggio. Lägg 2020 på minnet. Då ska Uppsalas andra stadskärna vara på plats. En regional milstolpe och - en historisk händelse.

kontakta oss