Bolagsledning - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Bolagsledning

Bolagsledningen utgörs av vd och ansvariga chefer för funktionerna ekonomi/finans, HR, affärsutveckling, projektgenomförande, leasing och fastighetsförvaltning.

 

Annica Ånäs

Bolagsledning / Vd och tf cfo

Funktion: Vd och tf cfo
Anställd sedan år: Tidigare cfo. Anställd i Atrium Ljungberg sedan 2011, även anställd 2008–2010.
Utbildning: Jur.kand. och Civilekonom.
Relevant arbetslivserfarenhet: CFO på Hemsö och vd inom kommunikationsbranschen. Flera styrelseuppdrag, bland annat hos fastighetsbolaget Technopolis och JM AB.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag 1): Styrelseledamot i Swedavia AB och fastighetsbolaget Kojamo.
Född: 1971.
Egna och närståendes aktieinnehav: 42 000 B-aktier.

1) Avser ej koncerninterna styrelseuppdrag

Angela Berg

Affärsområde Projekt / Affärsområdeschef Projekt

Funktion: Affärsområdeschef Projekt.
Anställd sedan år: 2011.
Utbildning: Civilingenjörsutbildning Väg och Vatten, KTH.
Relevant arbetslivserfarenhet: Projektledarbefattningar inom bygg- och fastighetsbranschen.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag 1): Styrelseledamot i Bjerking AB och styrelseledamot i Rättvist Byggande. 
Född: 1975.
Egna och närståendes aktieinnehav: 11 215 B-aktier.

1) Avser ej koncerninterna styrelseuppdrag

Funktion: HR-chef.
Anställd sedan år: 2010.
Utbildning: Turismlinjen på Högskolan Dalarna.
Relevant arbetslivserfarenhet: HR-manager på Microsoft.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag:
Född: 1965.
Egna och närståendes aktieinnehav: 13 225 B-aktier.

Linus Kjellberg

Affärsområde Affärsutveckling / Affärsområdeschef Affärsutveckling

Funktion: Affärsområdeschef Affärsutveckling.
Anställd sedan år: 2003.
Utbildning: Fil.mag. Historia och Centrumfunktion KTH.
Relevant arbetslivserfarenhet: Omvärldsanalytiker, affärsutvecklare och projektledare inom fastighetsbranschen.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Barkarby Science AB.
Född: 1972.
Egna och närståendes aktieinnehav: 6 080 B-aktier.

Mattias Celinder

Affärsområde Fastighet / Affärsområdeschef Fastighet

Funktion: Affärsområdeschef Fastighet.
Anställd sedan år: 2006.
Utbildning: Civilekonom.
Relevant arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom hotell-, restaurang- och resebranschen.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Centrum för AMP och styrelseledamot i KFUM Central AB
Född: 1972.
Egna och närståendes aktieinnehav: 11 558 B-aktier.