Styrelsen - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Styrelsen

Atrium Ljungbergs styrelse ska enligt gällande bolagsordning bestå av lägst tre högst sju ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter. Styrelsen arbetar enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.

Johan Ljungberg

Styrelse / Styrelseordförande

Funktion: Styrelsens ordförande och ledamot av revisionsutskottet.
Invald i styrelsen: Styrelsesuppleant 2001–2009, samt styrelseledamot under del av 2006. Styrelseledamot sedan 2009 och styrelsens ordförande sedan 2015.
Yrke: Vd och styrelseordförande i Tagehus Holding AB.
Utbildning: Civilingenjör.
Relevant arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från fastighets- och kapitalmarknaden.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag1): Styrelseordförande i Tagehus Holding AB och i John Mattson Fastighetsföretagen AB. Styrelseledamot i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.
Född: 1972.
Egna och närståendes aktieinnehav: 1 396 410 A-aktier och 20 494 588 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

1) Avser ej koncerinterna styrelseuppdrag

Conny Fogelström

Styrelse / Styrelseledamot

Funktion: Styrelseledamot

Yrke/Invald i styrelsen år: Egenföretagare. Styrelseledamot sedan 2019. 

Utbildning: Stadsvetenskap vid Stockholms universitet och fastighetsekonomi vid Högskolan i Gävle.

Relevant arbetslivserfarenhet: Ombudsman Hyresgästföreningen 1987-2004. Kommunalråd i Täby 2006-2015. Stadsutvecklingskonsult 2015-2020.

Född: 1960

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Ledamot i Konsumentföreningen Stockholms styrelse, Täby Fastighets ABs styrelse, 2:e vice ordförande Färdtjänstnämnden Region Stockhom samt ordförande i Kooperativa Förbundets valberedning.


Egna och närståendes aktieinnehav Atrium Ljungberg: 2 000 B-aktier 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Erik Langby

Styrelse / Styrelseledamot

Funktion: Styrelseledamot.
Invald i styrelsen: 2014.
Yrke: Egen företagare inom samhällsfrågor. F.d.kommunstyrelsens ordförande i Nacka 1983–2012.
Utbildning: Samhällsvetenskaplig utbildning, Stockholms Universitet.
Relevant arbetslivserfarenhet: Flerårig erfarenhet som kommunalråd och ordförande i landstingsnämnder samt ett antal styrelseuppdrag, bland annat första AP-fonden, Dagens samhälle, HSB omsorg, AB Solom och Hegeli Public Affairs AB.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Kommuninvest i Sverige AB. Styrelseordförande i AB SigtunaHem. Styrelseledamot i SKL International AB. Styrelseordförande i Bostadsrätterna i Sverige ek.fören. Kommunfullmäktiges ordförande i Sigtuna kommun.
Född: 1951.
Egna och närståendes aktieinnehav: 1 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Sara Laurell

Styrelse / Styrelseledamot

Funktion: Styrelseledamot.
Invald i styrelsen: 2018.
Yrke: Vd Loopia Group.
Utbildning: Civilekonom. Handelshögskolan i Stockholm och MBA, Harvard Business School.
Relevant arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet av transformation inom detaljhandel och digitalisering av konsument/SME-drivna affärer.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.
Född: 1971.
Egna och närståendes aktieinnehav: 5 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Simon de Château

Styrelse / Styrelseledamot

Funktion: Styrelseledamot.
Invald i styrelsen: 2014.
Yrke: Chief Investment Officer i Alma Property Partners.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Relevant arbetslivserfarenhet: Vd på Sveafastigheter, Head of Corporate  inance och analytiker på Leimdörfer.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Alma Property Partners AB. Styrelseledamot i NCC AB (publ) och Akka Egendom AB.
Född: 1970.
Egna och närståendes aktieinnehav: 65 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Gunilla Berg

Styrelse / Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet

Funktion: Styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet.
Invald i styrelsen: 2020
Yrke: Styrelseledamot
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Relevant arbetslivserfarenhet: Cfo för Post Nord samt vice vd och cfo för SAS och KF-koncernen.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Ledamot i Afry AB och Praktikertjänst AB.
Egna och närståendes aktieinnehav: 1 500 B-aktier.
Född: 1960

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare

Uppgifter om innehav och övriga väsentliga uppdrag avser förhållandet  2020-12-31.