Styrelsen - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Styrelsen

Atrium Ljungbergs styrelse ska enligt gällande bolagsordning bestå av lägst tre högst sju ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter. Styrelsen arbetar enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.

Johan Ljungberg

Styrelse / Styrelseordförande

Funktion: Styrelsens ordförande och ledamot av revisionsutskottet.
Invald i styrelsen: Styrelsesuppleant 2001–2009, samt styrelseledamot under del av 2006. Styrelseledamot sedan 2009 och styrelsens ordförande sedan 2015.
Yrke: Vd och styrelseordförande i Tagehus Holding AB.
Utbildning: Civilingenjör, KTH i Stockholm, B.Sc. Civil Engineering Tufts University.
Relevant arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från fastighets- och kapitalmarknaden.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag1): Styrelseordförande i Tagehus Holding AB och i John Mattson Fastighetsföretagen AB. Styrelseledamot i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.
Född: 1972.
Egna och närståendes aktieinnehav: 1 396 400 A-aktier och 20 185 384 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

1) Avser ej koncerinterna styrelseuppdrag

Gunilla Berg

Styrelse / Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet

Funktion: Styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet.
Invald i styrelsen: 2020
Yrke: Styrelseledamot
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Relevant arbetslivserfarenhet: Cfo för Post Nord samt vice vd och cfo för SAS och KF-koncernen.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot och ledamot i revisions- och projektutskottet i Afry AB. Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet, ledamot i ersättningsutskottet i Praktikertjänst AB.
Egna och närståendes aktieinnehav: 1 500 B-aktier.
Född: 1960

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare

Simon de Château

Styrelse / Styrelseledamot

Funktion: Styrelseledamot.
Invald i styrelsen: 2014.
Yrke: Chief Investment Officer i Alma Property Partners.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Relevant arbetslivserfarenhet: Vd på Sveafastigheter, Head of Corporate  inance och analytiker på Leimdörfer.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Alma Property Partners AB, Styrelseordförande i Prisma Properties AB. Styrelseledamot i NCC AB (publ) och Akka Egendom AB.
Född: 1970.
Egna och närståendes aktieinnehav: 65 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Conny Fogelström

Styrelse / Styrelseledamot

Funktion: Styrelseledamot
Invald i styrelsen: 2019
Yrke: Senior Advisor.
Utbildning: Stadsvetenskap vid Stockholms universitet och fastighetsekonomi vid Högskolan i Gävle.
Relevant arbetslivserfarenhet: Ombudsman Hyresgästföreningen 1987-2004. Kommunalråd i Täby 2006-2015. Stadsutvecklingskonsult 2015-2020.
Född: 1960
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Vice ordförande i Konsumentföreningen Stockholms styrelse och ledamot i Täby Fastighets ABs styrelse, ordförande Kooperativa Förbundets valberedning.
Egna och närståendes aktieinnehav Atrium Ljungberg: 5 000 B-aktier 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Sara Laurell

Styrelse / Styrelseledamot

Funktion: Styrelseledamot.
Invald i styrelsen: 2018.
Yrke: Vd Loopia Group.
Utbildning: Civilekonom. Handelshögskolan i Stockholm och MBA, Harvard Business School.
Relevant arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet av transformation inom detaljhandel och digitalisering av konsument/SME-drivna affärer.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.
Född: 1971.
Egna och närståendes aktieinnehav: 5 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Johan Thorell

Styrelse / Styrelseledamot

Funktion: Styrelseledamot.
Invald i styrelsen: 2023.
Yrke: VD för Gryningskust Holding AB.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.
Relevant arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen genom såväl egen verksamhet som styrelseledamot i noterade och onoterade fastighetsbolag.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Kallebäck Property Invest AB. Styrelseledamot i Sagax AB, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB, Hemsö Fastighets AB, Nicoccino Holding AB och Storskogen Group AB.
Född: 1970.
Egna och närståendes aktieinnehav: Inget aktieinnehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.